Gratis verzending - Levering in België en Luxemburg

Privacybeleid van Swatch

 

The Swatch Group (Belgium) NV (hierna genoemd “Swatch”) hecht veel belang aan de beveiliging en het privé-karakter van uw persoonlijke gegevens. Deze voorwaarden betreffende de bescherming van gegevens (de “Voorwaarden”) alsook onze Wettelijke vermeldingen en onze Verkoopsvoorwaarden (evenals onze andere documenten die daarin worden vermeld) bepalen dat iedere verwerking van uw gegevens plaats zal vinden overeenkomstig de van toepassing zijnde wetgeving voor gegevensbescherming (meer bepaald, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn indien u aankopen verricht via de Website waarop u zich momenteel bevindt (“onze Website”), indien u zich inschrijft bij de Swatch Club of indien u enige andere activiteit verricht die verwijst naar deze Voorwaarden.

Door het hiertoe voorziene vakje naast de melding “Ik heb (i) de algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden en (ii) de voorwaarden met betrekking tot de bescherming van gegevens gelezen en ga hiermee akkoord” aan te kruisen, aanvaardt u deze Voorwaarden en geeft u uw toestemming met betrekking tot de verwerking en het gebruik van uw gegevens zoals beschreven in dit document.

 Informatie die wij mogelijk over u verzamelen:

- gegevens die u vrijwillig verstrekt door formulieren op deze Website in te vullen (bijvoorbeeld bij uw identificatie op onze Website, bij een bestelling, bij het abonneren op onze diensten, bij de inschrijving bij de Swatch Club, enz.) en de stavingsstukken die u ons, desgevallend op ons verzoek, overmaakt met het oog op de beveiliging van transacties en de strijd tegen fraude;

- gegevens waarvan u aanvaardt ze aan ons mee te delen op ons verzoek om deel te nemen aan reclamecampagnes die door onze onderneming worden uitgevoerd of om deel te nemen aan statistische enquêtes voor onderzoeksdoeleinden, of indien u melding maakt van een probleem dat u op onze Website bent tegengekomen. Indien u ons contacteert, behouden wij ons het recht voor om een opname van deze correspondentie te bewaren gedurende een redelijke termijn;

- informatie met betrekking tot transacties die u via onze Website verricht en de verwerking van uw bestellingen;

- gegevens over uw bezoeken aan onze Website, daarin inbegrepen maar niet beperkt tot, bezoekersgegevens, uw IP-adres, de hostnaam van uw computer, browserinformatie en de domeinnaam van de referentiewebsite die u naar de Website heeft doorverwezen alsook over weblogs.

Gebruik van persoonlijke gegevens:


Wij gebruiken de gegevens die we over u bezitten voor de volgende doeleinden:


- om te beantwoorden aan de verplichtingen die op ons rusten krachtens de contracten die wij met u zijn aangegaan, welke zij ook zijn (bv. bij de aankoop van een horloge), alsook om te voldoen aan de diensten die wij van u vragen (bv. abonnement op nieuwsbrieven);

- om u een Website aan te bieden waarvan de presentatie en het gebruik zo aangenaam mogelijk zijn;


- om u telefonisch of per post informatie te verstrekken over de producten en diensten die u mogelijk interessant vindt, in de mate dat u zich niet heeft verzet tegen een dergelijke verwerking; of per e-mail, uitsluitend voor zover u uw uitdrukkelijk akkoord heeft gegeven door het daartoe voorziene vakje naast de vermelding “Ik aanvaard dat The Swatch Group (Belgium) NV mijn persoonlijke gegevens gebruikt voor marketingdoeleinden om de producten en diensten van Swatch aan te prijzen” aan te kruisen;

- indien u al klant bent van onze onderneming kunnen wij u eveneens per e-mail informatie overmaken over producten en diensten, en dit voor zover u zich niet vervolgens heeft verzet (i) door middel van de e-mails die u ontvangt waarin een procedure van verzet is opgenomen of (ii) door een uitdrukkelijke verklaring aan onze onderneming die gestuurd is naar het adres dat hierna wordt aangeduid;


- om u toe te laten om desgevallend deel te nemen aan de interactieve functies van onze diensten (zoals de mogelijkheid om deel te nemen aan blogs of fora, om opmerkingen te plaatsen of aan spelwedstrijden deel te nemen) voor zover u aanvaard heeft om deel te nemen aan deze functies via het formulier dat beschikbaar is op de website van de Swatch Club of op de website http://eu-shop.swatch.com;


- om u op de hoogte te houden van veranderingen aan onze diensten;


- om desgevallend statistische of demografische gegevens mee te delen als een verzameling gegevens die geenszins toelaat om de gebruiker te identificeren aan onze marketingpartners, adverteerders of andere derden voor onderzoeksdoeleinden. “Laat geenzins identificatie toe” betekent bijvoorbeeld dat we niet zullen bekendmaken dat u een specifiek product hebt gekocht of dat u lid bent van de Swatch Club. We kunnen echter wel bekendmaken hoeveel klanten een gegeven product hebben gekocht of hoeveel klanten lid zijn van de Swatch Club;


- om gebruikersprofielen te creëren op basis van pseudonymen voor reclamedoeleinden, marktonderzoek of doeleinden in verband met de presentatie van onze Website, in functie van de vraag van onze gebruikers.

 

Bekendmaking van uw persoonlijke gegevens:


Wij delen uw persoonlijke gegevens (naam, postadres, e-mailadres, enz.) in geen geval mee aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.

Wij behouden ons het recht voor om uw persoonlijke gegevens door te sturen aan andere vennootschappen van de Swatch groep en aan externe ondernemingen die contractueel verbonden zijn met de Swatch groep voor de uitvoering van een contract dat u aanbelangt, en dit in overeenstemming met de doelstellingen van deze Voorwaarden en door te eisen dat zij een geschikte bescherming van de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens waarborgen.

Overigens behouden wij ons eveneens het recht voor om uw persoonlijke gegevens bekend te maken aan derden in de limitatief opgelijste volgende gevallen en binnen de grenzen van de Belgische wetgeving:

- als wij verplicht zijn uw persoonlijke gegevens bekend te maken of te delen krachtens een wettelijke verplichting, of om onze Verkoopsvoorwaarden en andere overeenkomsten die wij met u zijn aangegaan, toe te passen of af te dwingen; of om onze rechten, eigendommen of de veiligheid van Swatch en andere vennootschappen van de Swatch groep, onze klanten of derden te beschermen. Hieronder valt het uitwisselen van informatie met andere ondernemingen en organisaties om te beschermen tegen fraude en kredietrisico’s te verminderen;

 

- in het kader van validatiecontroles van betalingen per kredietkaart: deze betalingen worden automatisch onderworpen aan een validiteitscontrole die wordt uitgevoerd door de kaartuitgever die bovendien het gebruik van de kaart moet goedkeuren. De online bestelling wordt pas beschouwd als geplaatst na de bevestiging van de bank- en betalingsinstellingen. De persoonlijke gegevens van de kredietkaarthouder die noodzakelijk zijn voor deze controles kunnen dus worden uitgewisseld met derden;

 

- in het geval wij een onderneming of eén of meerdere bedrijfstakken of activa verkopen of aankopen, behouden wij ons het recht voor om uw persoonlijke gegevens bekend te maken aan de verkoper of koper van dergelijke onderneming, bedrijfstakken of activa;


- indien Swatch of haar activa worden verworven door een derde en de persoonlijke gegevens in het bezit van Swatch met betrekking tot haar klanten een van de over te dragen bedrijfsactiva zijn.

 

Plaats waar wij uw persoonlijke gegevens opslaan:


De gegevens die we van u verzamelen worden verstuurd naar en opgeslagen in Zwitserland (locatie van de server) voor verwerkingsdoeleinden, het opvolgen van bestellingen en voor commerciële prospectiedoeleinden. Zwitserland biedt een geschikt beschermingsniveau van uw gegevens aan, zoals de Europese Commissie bevestigt in haar beslissing van 26 juli 2000.


Alle informatie die u aan ons verstrekt wordt op onze beveiligde servers opgeslagen. Al het betalingsverkeer zal worden versleuteld met SSL-technologie. Het is uw verantwoordelijkheid om het wachtwoord dat wij aan u hebben verstrekt (of dat u gekozen heeft) op basis waarvan u toegang hebt tot bepaalde delen van onze Website, geheim te houden. Wij vragen u om dit wachtwoord met niemand te delen.

 

Swatch verbindt zich ertoe alle maatregelen te nemen die haar geschikt lijken om te zorgen voor de beveiliging van uw gegevens, met name om te voorkomen dat zij vervormd of beschadigd worden of dat onbevoegden er toegang tot hebben.


Swatch verbindt zich er ook toe om alle maatregelen te nemen die haar geschikt lijken om de veiligheid, de integriteit en de vertrouwelijkheid van bankkaartnummers te beschermen tegen elke toegang, ieder gebruik, iedere niet toegelaten mededeling of wijziging, door middel van beveiligde betalingssystemen die in overeenstemming zijn met de toepasselijke regelgeving. Swatch kan evenwel geen bescherming garanderen tegen elk frauduleus gebruik van de bankkaart van haar gebruikers.

 

De stavingsstukken die u ons eventueel meedeelt op ons verzoek worden gedurende één (1) maand bewaard op onze servers.


Gebruik van cookies:


Wij gebruiken noch installeren spyware op uw computer. Daarnaast gebruiken wij geen spyware om informatie te verzamelen vanaf uw computer.

 
Net als veel andere Internetpagina’s gebruiken wij cookies, hetgeen bestanden zijn die worden opgeslagen door uw browser op de harde schijf van uw computer. Cookies stellen ons in staat om u te onderscheiden van andere gebruikers en om de raadpleging van onze Website te optimaliseren. De meeste browsers accepteren cookies automatisch en laten u toe deze te deactiveren. Wij raden u evenwel aan cookies "ingeschakeld" te houden, zodat wij u een betere ervaring op onze Website kunnen bieden.  U kan u verzetten tegen de registratie van cookies en/of cookies verwijderen die op uw apparaat zijn geïnstalleerd via de instellingen van uw browser. 


Wij gebruiken de volgende soorten cookies:


Strikt noodzakelijke cookies: dit zijn cookies die nodig zijn voor de werking van onze Website en om de diensten die u vraagt, zoals online aankopen, te voltooien. Zij omvatten met name cookies die u in staat stellen in te loggen op beveiligde gebieden van onze Website, gebruik te maken van een winkelmand of gebruik te maken van elektronische facturatiediensten.


Prestatie cookies: deze "analytische" cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over de wijze waarop bezoekers onze Website gebruiken, bijvoorbeeld door het tellen van bezoekers en te zien hoe zij zich bewegen op onze Website. Deze cookies registreren uw bezoek op onze Website, alsook de pagina’s die u bezocht heeft en de links waarop u geklikt heeft. Deze cookies verzamelen geen informatie waarmee uw identiteit te achterhalen is. Alle informatie is anoniem. Het helpt ons het functioneren van onze Website te verbeteren. Sommige van deze cookies worden aangeleverd via derden, zoals Google Analytics en AddThis. 


U kunt meer informatie vinden over de cookies en de doeleinden waartoe wij de cookies gebruiken in de onderstaande tabel:

 

 Cookie

 Beschrijving

 Duur

 Toestemming

Strikt noodzakelijke cookies

PHPSESSID

Laat toe om gebruikers te onderscheiden

Sessie

Door   onze Website te gebruiken aanvaardt u dat wij dit type cookies op uw toestel   kunnen plaatsen.

Store_code

Omvat de code van de winkel

Blijvend

Frontend

Laat toe om gebruikers te onderscheiden

Sessie

sso_token

Laat toe om geauthenticeerde gebruikers te   onderscheiden

Sessie

Persistent-shopping_cart

Omvat de inhoud van de winkelmand

Blijvend

aw_mobile_cookie

Gebruikt door de mobiele website

Sessie

Prestatiecookies

__utma

Gebruikt door google analytics

2 jaar vanaf set/update

 

Als u deze cookies niet aanvaardt, kan u onze Website nog steeds   gebruiken maar kan deze niet goed functioneren.

 

__utmb

Gebruikt door google analytics

30 minuten vanaf set/update

 

__utmc

Gebruikt door google analytics

Sessie

 

__utmz

Gebruikt door google analytics

6 maanden vanaf set/update 

 

Uid

Gebruikt door addthis

 

 

Uvc

Gebruikt door addthis

 

 

Psc

Gebruikt door addthis

 

 

__atucv

Gebruikt door addthis

 

 

 

Sommige cookies van ons worden verstrekt door derden en zijn onderhevig aan hun eigen voorwaarden met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens. U vindt meer informatie over de cookies van Google Analytics op hun website: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. Voor wat betreft de cookies van AddThis, kan u meer informatie vinden op hun website: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy. De gegevens die derden verzamelen, kunnen worden overgedragen en opgeslagen op een bestemming buiten de EER, meer bepaald in de Verenigde-Staten. Door het accepteren van hun cookies, gaat u akkoord met de overdracht, opslag en verwerking van deze gegevens. 


Veranderingen aan onze Voorwaarden betreffende de bescherming van gegevens:


Wij behouden ons het recht voor om onze Voorwaarden met betrekking tot de bescherming van gegevens te wijzigen. Iedere wijziging zal op deze pagina worden geplaatst en, indien nodig, zal u daarvan via e-mail op de hoogte worden gebracht. Wij verwerken evenwel zonder uw toestemming uw persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden dan dewelke aanvankelijk werden uiteengezet of die onverenigbaar zijn met het doel waarvoor de gegevens oorspronkelijk werden verzameld.


Uw rechten:


De verantwoordelijke van de verwerking is The Swatch Group (Belgium) NV, naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Bergensesteenweg 1424 te B-1070 Brussel, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Brussel onder het nummer BTW BE 0433.487.951, e-mail: swatchonline@bel.swatchgroep.com, telefoon +32 (0)2 558 38 74.

 

U heeft op ieder moment het recht om de toestemming die u gegeven heeft voor de verwerking van uw gegevens in te trekken waarbij zulke intrekking uitwerking heeft voor de toekomst. U kan ook in de aangegeven gevallen gebruik maken van uw recht op verzet door ons een e-mail te sturen of een brief of om uw recht op verzet te laten blijken door middel van de e-mails die u ontvangt.

 

U heeft op ieder moment het recht om u te informeren over de persoonlijke gegevens die wij in ons bezit hebben over u, alsook over de verwerking die zij ondergaan. U kan eveneens binnen de grenzen van de wettelijke bepalingen vragen dat uw persoonlijke gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of verwijderd.


Dergelijke vragen dienen schriftelijk gericht te worden tot:

 

Marketing Department

The Swatch Group (Belgium) NV

Bergensesteenweg 1424

B-1070 Brussel

 

of per e-mail op het volgende adres: swatchonline@bel.swatchgroup.com.

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 maakt de verwerking van de verzamelde persoonlijke gegevens desgevallend het voorwerp uit van een verklaring bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.