Logga ut

Vidare

INTEGRITETSPOLICY

English version

The Swatch Group (Nordic) AB ("Swatch", "Vi", “Våran”) tar din personliga integritet och säkerheten kring dina personuppgifter på största allvar. Integritetspolicyn tillsammans med våra 
Allmänna Villkor och, i de fall att du köper något från denna hemsida, Försäljningsvillkor (och andra därtill hörande dokument) utgör basen för hur vi behandlar personuppgifter som inhämtats som ett resultat av din användning av http://shop.swatch.com (denna hemsida). All behandling kommer att ske i enlighet med tillämplig lagstifning på personuppgiftsområdet och i enlighet med ändamålet för insamlandet. Vänligen läs igenom den följande texten noggrannt för att förstå våran syn på hanteringen av dina personuppgifter samt hur vi kommer att behandla dem.

Vänligen notera att personuppgiftsansvarig är The Swatch Group (Nordic) AB på så sätt som anges i EU:s personuppgiftslagstiftning.

Uppgifter som vi kan inhämta från dig

Vi kan inhämta och behandla följande uppgifter om dig:

•Information som du lämnar när du fyller i formulär på denna hemsida. Detta innefattar information som lämnas vid registrering för att använda denna hemsida, prenumeration på vår tjänst, lägga upp material eller begäran av ytterliggare tjänster. Vi kan också be dig om information när du deltar i en tävling eller marknadsföring som sponsras av oss och när du rapporterar ett problem med denna hemsida.
•Om du kontaktar oss kan vi komma att spara korrespondensen.
•Vi kan också be dig om att besvara frågor som vi använder i undersökningssyfte, du behöver dock inte svara på dem.
•Information om betalningar som du genomför på denna hemsida samt fullföljandet av dina beställningar.
•Detaljer rörande dina besök på denna hemsida inklusive, men utan begränsning till, sändningstrafik, lokalisering, webloggar och annan kommunikation, om det är nödvändigt för vår fakturering eller annars och det material som du använder dig av.

Användning av cookies och spionprogram:

Vi varken använder eller installerar spionprogram på din dator, vi använder inte heller spionprogram för att hämta information från din dator.

Liksom många andra webbplatser använder vi oss av cookies, som är filer som lagras av din webbläsare på datorns hårddisk. Cookies hjälper oss att känna igen användare och optimera deras besök på webbplatsen. De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt och tillåter dig att avaktivera dem. Vi rekommenderar att du aktiverar cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats, men du kan välja att blockera cookies genom att konfigurera din webbläsare på följande sätt:

För Microsoft Internet Explorer 9.0:

Välj verktygsmenyn och sedan ”Internetalternativ”. Klicka på fliken ”Sekretess”. Välj önskad nivå med hjälp av markören.

För Mozilla Firefox 6.0:

Välj verktygsmenyn och sedan ”Alternativ”. Klicka på ikonen för ”Sekretess”. I menyn ”Cookies” väljer du de alternativ som passar dig.

För Google Chrome 15.0:

Välj verktygsmenyn och sedan ”Alternativ”. Klicka på fliken ”Avancerade alternativ”. Under rubriken ”Sekretess” klickar du på ”Innehållsinställningar”. Välj fliken ”Cookies” och definiera dina inställningar.

För Safari 5.1:

Välj verktygsmenyn och sedan ”Personliga inställningar”. Klicka på fliken ”Säkerhet”. Definiera sedan dina cookie-inställningar.

För Opera 11.5:

Välj menyn ”Inställningar/Personliga inställningar”. Klicka på fliken ”Avancerat” och sedan på ”Cookies”. Definiera sedan dina inställningar.

Även cookies från företag som vi erbjuder att annonsera på vår webbplats (via t.ex. annonsbanners) kan lagras på din dator. Vi övervakar inte sådana cookies och de omfattas inte av vår cookies-policy.

Vi kommer att be om ditt tillstånd för användning av vissa cookies och du kan välja att samtycka eller avböja. Vi rekommenderar att du samtycker till detta. Om du inte samtycker kan du fortfarande använda webbplatsen men vissa delar av den kanske inte fungerar lika bra.

Vi använder följande cookies:

- Absolut nödvändiga cookies. Dessa cookies krävs för driften av vår webbplats och för att du ska kunna slutföra tjänster på webbplatsen, som t.ex. inköp online. De omfattar t.ex. cookies som gör det möjligt för dig att logga in på säkra delar av vår webbplats, använda en kundvagn eller dra nytta av e-faktureringstjänster.

- Funktionscookies. Dessa cookies används t.ex. för att känna igen dig när du kommer tillbaka till vår webbplats, för att anpassa sidans innehåll för dig eller för att komma ihåg dina personliga inställningar (t.ex. val av språk eller region).

- Prestanda-cookies. Med dessa ”analys-cookies” kan vi samla information om hur besökare använder vår webbplats, för att till exempel räkna besökarna och se hur de rör sig på webbplatsen. De registrerar ditt besök på vår webbplats, de sidor du har besökt och de länkar du har följt. Dessa cookies samlar inte in information som identifierar dig. All information är anonym. Detta hjälper oss att förbättra funktionerna på vår webbplats. Vissa av dessa cookies tillhandahålls av tredje part som Google Analytics och AddThis.

• Mer detaljerad information om de enskilda cookies som vi använder och det ändamål som vi använder dem för finns i tabellen nedan

 Cookie  Syfte  Utgångstid  Samtycke
Strictly Necessary Cookies
Commerce_TestPersistentCookie Tillåter dig att lagra objekt i en elektronisk varukorg mellan besöken. 1 dag Genom att använda vår hemsida, samtycker du till att vi kan placera dessa typer av cookies på din enhet.
Commerce_TestSessionCookie Tillåter dig att lagra objekt i en elektronisk varukorg mellan besöken. Session
ASPXAnonymous Användning för differentiera Internaut. 70 dagar från start / upodatering
RelatedProducts Innehåller relaterade produkter av en produkt. Session
BasketQuantity Innehåller relaterade produkter av en produkt. Ständigt
.ASPXAUTH Används när användarna identifieras till butiken. 1 år
BIGipServerpl-eu-shop Use by the loadbalancer in a HTTP session 1 år
BIGipServerpl-eu-shop-https Use by the loadbalancer in a HTTPS session 1 år
Performance Cookies
__utma används av Google Analytics 2 år Om du inte accepterar dessa cookies, kan du fortfarande använda vår hemsida, men den kanske inte fungerar så bra.
__utmb används av Google Analytics 30 minuter
__utmc används av Google Analytics ständigt
__utmz används av Google Analytics 6 månader
Uid används av AddThis  
Uvc används av AddThis  
Psc används av AddThis  
Targeted/Advertising Cookies
__atucv Use for performance campaign   Om du inte accepterar dessa cookies, kan du fortfarande använda vår hemsida, men det kanske inte fungerar så bra.


• Vissa av våra cookies tillhandahålls av tredje part som omfattas av deras sekretesspolicy. För mer information om Google Analytics, se webbplatsen http://www.google.co.uk/privacy.html. För mer information om AddThis, se webbplatsen http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy. Den data som de samlar in kan föras över till, och lagras på en plats utanför EES, särskilt i USA. Genom att acceptera deras cookies ger du ditt samtycke till denna överföring, lagring eller bearbetning.

Ibland använder vi också följande:

- Riktade cookies/reklamcookies. Dessa cookies används för att tillhandahålla annonser som är relevanta för dig och som överensstämmer med dina intressen. De används också för att hjälpa oss att mäta reklamkampanjens effektivitet. Vissa av dessa cookies tillhandahålls av tredjepartsannonsörer. Vi behöver ditt samtycke för att ställa in dessa cookies på din enhet. Du behöver inte samtycka för att kunna använda vår webbplats.

Ändringar i våra villkor gällande dataskydd:

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i våra villkor om dataskydd. Alla sådana ändringar kommer att nämnas på denna sida och, om nödvändigt, också skickas till dig via e-post. Vi kommer dock inte använda dina personuppgifter utan ditt samtycke för andra ändamål än de som ursprungligen uttryckts eller som inte är förenliga med det syfte som dina uppgifter ursprungligen samlades in för. Var sparar vi dina personuppgifter

Personuppgifterna som vi samlar in från dig kan komma att överföras till, och sparas i, en destination i Schweiz (serverorten) eller någon annan destination utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet.

All information som du förser oss med sparas på våra säkra serverar. Betalningstransaktioner kommer att krypteras med hjälp av SSL teknologi. I de fall vi har givit dig (eller du har valt) ett lösenord som ger dig möjlighet att få tillgång till vissa delar av denna hemsida, är du ansvarig för att det hålls hemligt. Vi ber dig att inte avslöja detta lösenord till någon annan.

Tyvärr är överföringen av information på internet inte helt säker. Trots att vi kommer att göra vårt yttersta för att skydda dina personuppgifter så kan vi inte garantera säkerheten för dina personuppgifter som överförs till denna hemsida; all överföring sker på egen risk. När vi väl mottagit dina personuppgifter kommer vi att iaktta strikta metoder och säkerhetsåtgärder för att undvika obehörig användning.

Personuppgifternas användningsområde

Vi använder dina personuppgifter på följande sätt:

•För att säkerställa att innehållet på denna hemsida presenteras på det mest effektiva sättet för dig och din dator.Om du kontaktar oss kan vi komma att spara korrespondensen.
•I de fall du givit ditt medgivande, tillhandahålla dig information, produkter eller tjänster som du efterfrågar från oss eller som vi tror du kan vara intresserad av.
•Fullfölja våra åtaganden enligt de avtal som ingåtts mellan oss och dig.
•Ge dig möjligheten att deltaga i interaktiva delar av våra tjänster, när du så önskar.
•Meddela dig om ändringar angående våra tjänster.

Vi kommer endast att kontakta dig elektroniskt (e-post eller SMS) med information om varor eller tjänster som är liknande de som du köper från oss. Och i de fall att du begär det, när vi sänder dig Nyhetsbrev.

Om du inte vill att vi använder dina personuppgifter på detta sätt, vänligen kryssa i relevant ruta på det fomulär som vi använder oss av för att inhämta personuppgifter.

Vi kan i samlad form, komma att skicka icke-personlig, icke-individuell statistik eller demografisk information i undersökningssyfte tillsammans med våra marknadsföringspartners, annonsörer eller annan tredje part. Med andra ord, kommer vi inte att avslöja för våra marknadsföringspartners att du har köpt en specifik produkt eller att du är medlem i Swatch The Club. Dock kan vi avslöja för dem hur många kunder som har köpt en produkt och hur många kunder som är medlemmar i Swatch The Club.

Genom din användning av denna websida kan vi också samla in viss information angående din användning av hemsidan utan att identifiera din person. Generellt sett hämtas denna typ av information via "trafikdata". Sådan information sparas automatiskt av oss när du använder denna hemsida. Till exempel hämtas din IP adress, din dators värdnamn, information om webbläsaren och närmast föregående hemsida varje gång som du besöker denna hemsida. Vi hämtar också information om kundernas trafikmönster och använding av hemsidan. Denna information är endast till för att analyseras i syfte att förbättra denna hemsida och därmed ge kunderna en bättre upplevelse på internet. Informationen innehåller ingenting som kan identifiera din person.

Avslöjande av dina personuppgifter

Vi kan ange dina personuppgifter till bolag i vår koncern, som våra dotterbolag, vårt holdingbolag och dess dotterbolag, enligt definitionen  i tillämplig svensk lagstiftning.

Vi kan avslöja dina personuppgifter till tredje part:

•I de fall vi säljer eller köper företag eller tillgångar och avslöjar dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare.
•Om The Swatch Group (Nordic) AB eller en substansiell del av dess tillgångar köps upp av tredje part,  kommer personuppgifter om kunderna att bli en del i de överförda tillgångarna.
•Om vi är skyldiga enligt lag att avslöja dina personuppgifter eller om vi måste det vid tillämpningen av våra Allmänna Villkor eller Försäljningsvillkor och andra avtal; eller för att tillvarata The Swatch Group (Nordic) AB’s rättigheter, egendom eller våra kunders och andras rättigheter. Detta innefattar utbyte av information med andra företag och organisationer för att skydda oss mot bedrägerier och minska kreditrisken.

Dina rättigheter

Du har rätt att be oss om att inte bearbeta dina personuppgifter i marknadföringssyfte. Vanligtvis informerar vi dig (innan vi inhämtar dina uppgifter) om vi tänker använda dina uppgifter för sådana ändamål eller om vi tänker avslöja dem för tredje part i sådana syften. Du kan använda din rätt att motsätta dig sådan behandling genom att kryssa i de speciella rutor som finns på de formulär som vi använder oss av när vi samlar in dina uppgifter. Du kan också meddela oss detta genom att kontakta oss på The Swatch Group (Nordic) AB, Årstaängsvägen 1A, 9tr, Box 47325, S-10074 Stockholm eller e-commerce@se.swatchgroup.com.

Denna hemsida kan från tid till annan innehålla länkar till våra partnernätverk, annonsörer och dotterbolag. Vänligen notera att om du väljer en länk till någon av dessa hemsidor så har dessa hemsidor sina egna integritetspolicys och att vi inte har något ansvar eller skyldigheter för dessa policys. Vänligen gå igenom dessa policys innan du överför personuppgifter till dessa hemsidor.

Tillgång till information

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter angående din person som behandlas om dig och hur dessa behandlas. Du har också rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. All information skall efterfrågas skriftligen till The Swatch Group (Nordic) AB, Årstaängsvägen 1A, 9tr, Box 47325, S-10074 Stockholm eller e-commerce@se.swatchgroup.com och är kostnadsfritt. Tilläggsinformation som efterfrågas inom 12 månader från det att du begärde den första informationen kan komma att avgiftsbeläggas för att täcka de kostnader som uppstår hos oss i samband med din förfrågan om detaljer kring den information som vi innehar om dig.

Ändring av integritespolicyn

Om vi i framtiden gör några ändringar i vår integritetspolicy kommer vi att informera om det genom meddelande på denna sida, och om så behövs genom e-post. Dina personuppgifter kommer aldrig utan ditt medgivande behandlas för andra ändamål än för de som de ursprungligen insamlats föreller för ändamål som är oförenliga med de som informationen ursprungligen insamlades för.

Kontakt

Om du har några frågor angående denna integritetspolicy, skicka e-post till e-commerce@se.swatchgroup.com.

 Search_by Nyheter Övriga Typer av Klockor och även