Levererar endast inom Sverige – fri frakt på alla orders över 400 SEK

Om du tycker att en vara du har köpt hos oss är felaktig men vi inte håller med dig så har vi en tvist. För att få denna tvist prövad kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. Vi medverkar i tvistlösningsförandet och följer ARN:s rekommendationer. Du kan även vända dig till EU-kommissionens plattform för tvistlösning på nätet, http://ec.europa.eu/odr.