Ilmainen toimitus kaikille tilauksille.

sulje OSTOSKORI

Korissasi ei ole tuotteita

Yhteensä:

SWATCH-TAKUU

SWATCH®-kellosi on SWATCH LTD:n* takaama kahdenkymmenenneljän (24) kuukauden ajan ostopäivästä lähtien tämän takuun ehtojen mukaisesti. Kansainvälinen SWATCH-takuu kattaa SWATCH-kellossa sen ostohetkellä olleet materiaali- ja valmistusvirheet (”viat”). Takuu on voimassa ainoastaan sillä edellytyksellä, että takuutodistus on päivätty, täytetty kokonaisuudessaan ja oikein sekä on virallisen SWATCH-kauppiaan leimaama ('pätevä takuutodistus').  

Kun esität pätevän takuutodistuksen, olet oikeutettu kaikkien vikojen maksuttomaan korjaukseen takuuajan sisällä. Jos korjaus ei riitä palauttamaan SWATCH-kelloa normaaliin käyttökuntoon tai jos ostamasi SWATCH-kellon koteloa ei voi avata, SWATCH LTD takaa, että se vaihdetaan vastaavaan SWATCH-malliin. Vaihtokellon takuu raukeaa kaksikymmentäneljä (24) kuukautta vaihtokellon ostopäivän jälkeen.

Tämä valmistajan takuu ei kata seuraavia:
– pariston käyttöikä

– normaali kuluminen ja vanheneminen (esim. naarmuuntunut lasi; värimuutokset ja/tai muutokset linkkien ja ketjujen ei-metallisissa materiaaleissa, kuten nahassa, tekstiileissä ja tarranauhassa; metallipäällysteen kuluminen);

– epänormaalista/epäasianmukaisesta käytöstä, virheellisestä käsittelystä, laiminlyönneistä tai vahingoista ja SWATCH LTD:n antamien ohjeiden noudattamatta jättämisestä aiheutuvat vauriot (iskut, lommot, murskausvauriot, rikkoutunut lasi jne.)mihin tahansa kellon osaan ;

– mitkä tahansa epäsuorat tai välilliset vauriot, kuten vauriot, jotka aiheutuvat siitä, miten SWATCH-kelloa on käytetty, kellon toimimattomuus, viat tai kellon jätättäminen;

– SWATCH-kelloa ovat käsitelleet valtuuttamattomat henkilöt (esim. pariston vaihtamisen, huoltamisen tai korjauksen vuoksi) tai alkuperäistä mallia on muokattu tavoilla, joihin SWATCH LTD. ei voi vaikuttaa. Kaikki muut SWATCH LTD:lle esitetyt takuuvaateet, kuten korvausvaatimukset vahingoista, jotka eivät kuulu edellä mainitun takuun piiriin, ovat nimenomaisesti pois suljettuja, lukuun ottamatta lakisääteisiä oikeuksia, jotka ostajalla on valmistajaan nähden.

Edellä mainittu valmistajan takuu:
– on riippumaton myyjän tarjoamista takuista, joista se on yksin vastuussa.

– ei vaikuta ostajan oikeuksiin suhteessa myyjään eikä muihin lakisääteisiin oikeuksiin, joita ostajalla saattaa olla. SWATCH LTD:n asiakaspalvelu tarjoaa SWATCH-kellollesi täydellisen huoltopalvelun. Jos kellosi vaatii huoltoa, ota yhteyttä viralliseen SWATCH-jälleenmyyjään tai johonkin ohessa lueteltuun valtuutettuun SWATCH-huoltokeskukseen: ne voivat taata, että palvelu vastaa SWATCH LTD:n standardeja.

* SWATCH LTD.
CH-2504 Biel / Sveitsi

® SWATCH on rekisteröity tavaramerkkiFLIK FLAK -TAKUU

Flik Flak® -kellosi on SWATCH LTD:n* takaama kahdenkymmenenneljän (24) kuukauden ajan ostopäivästä lähtien tämän takuun ehtojen mukaisesti. Kansainvälinen Flik Flak -takuu kattaa Flik Flak -kellossa sen ostohetkellä olleet materiaali- ja valmistusvirheet (”viat”). Takuu on voimassa ainoastaan sillä edellytyksellä, että takuutodistus on päivätty, täytetty kokonaisuudessaan ja oikein ja on virallisen SWATCH-kauppiaan leimaama (”pätevä takuutodistus”).
Kun esität pätevän takuutodistuksen, olet oikeutettu kaikkien vikojen maksuttomaan korjaukseen takuuajan sisällä. Jos korjaus ei riitä palauttamaan Flik Flak -kelloa normaaliin käyttökuntoon tai jos ostamasi Flik Flak -kellon koteloa ei voi avata, SWATCH LTD takaa, että se vaihdetaan vastaavaan Flik Flak -malliin. Vaihtokellon takuu raukeaa kaksikymmentäneljä (24) kuukautta vaihtokellon ostopäivän jälkeen.
Tämä valmistajan takuu ei kata seuraavia:
– pariston käyttöikä

– normaali kuluminen ja vanheneminen (esim. naarmuuntunut lasi; värimuutokset ja/tai muutokset linkkien ja ketjujen ei-metallisissa materiaaleissa, kuten nahassa, tekstiileissä ja tarranauhassa; metallipäällysteen kuluminen);

– epänormaalista/epäasianmukaisesta käytöstä, virheellisestä käsittelystä, laiminlyönneistä tai vahingoista ja SWATCH LTD:n antamien ohjeiden noudattamatta jättämisestä aiheutuvat vauriot (iskut, lommot, murskausvauriot, rikkoutunut lasi jne.) mihin tahansa kellon osaan;

– mitkä tahansa epäsuorat tai välilliset vauriot, kuten vauriot, jotka aiheutuvat siitä, miten SWATCH-kelloa on käytetty, kellon toimimattomuus, viat tai kellon jätättäminen;

– Flik Flak -kelloa ovat käsitelleet valtuuttamattomat henkilöt (esim. pariston vaihtamisen, huoltamisen tai korjauksen vuoksi) tai alkuperäistä mallia on muokattu tavoilla, joihin SWATCH LTD. ei voi vaikuttaa.

Kaikki muut SWATCH LTD:lle esitetyt takuuvaateet, kuten korvausvaatimukset vahingoista, jotka eivät kuulu edellä mainitun takuun piiriin, ovat nimenomaisesti pois suljettuja, lukuun ottamatta lakisääteisiä oikeuksia, jotka ostajalla on valmistajaan nähden. Edellä mainittu valmistajan takuu:

– on riippumaton myyjän tarjoamista takuista, joista se on yksin vastuussa.

– ei vaikuta ostajan oikeuksiin suhteessa myyjään tai muihin lakisääteisiin oikeuksiin, joita ostajalla saattaa olla. SWATCH LTD:n asiakaspalvelu tarjoaa Flik Flak -kellollesi täydellisen huoltopalvelun. Jos kellosi vaatii huoltoa, ota yhteyttä viralliseen Flik Flak -jälleenmyyjään tai johonkin ohessa lueteltuun valtuutettuun Flik Flak -huoltokeskukseen: ne voivat taata, että annettu palvelu vastaa SWATCH LTD:n standardeja.

Valmistaja

*SWATCH Ltd.
CH-2504 Biel/Sveitsi
Flik Flak® on rekisteröity tavaramerkki