Gratis STANDAARD levering - Levering in België en Luxemburg

Sluiten Uw Winkelmand

Uw winkelmand is leeg.

Totaal (Inclusief BTW)

Privacybeleid van Swatch

 

The Swatch Group (Belgium) NV, Bergense Steenweg 1424, 1070 Anderlecht, RPR Brussel, BE 0433.487.951 ("Swatch,” “we", "wij', “ons”, “onze”) neemt de beveiliging en privacy van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Dit privacybeleid vormt samen met de Gebruiksvoorwaarden het uitgangspunt voor de verwerking van alle persoonlijke gegevens die zijn verkregen op basis van uw gebruik van deze website ("de Website") en hierin wordt ook uitgelegd welke cookies we gebruiken. Elke verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving voor gegevensbescherming voor de doeleinden waarvoor de informatie is verzonden. Lees het onderstaande zorgvuldig door om onze zienswijzen en procedures inzake uw persoonlijke gegevens en onze omgang met deze gegevens en ons gebruik van cookies te begrijpen. Door gebruik te maken van onze Website en onze diensten, gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens conform dit privacybeleid.

Gelieve er rekening mee te houden dat ten behoeve van de naleving van de Europese regels met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens The Swatch Group (Belgium) NV als verantwoordelijke voor de verwerking optreedt voor alle verwerkingen van uw persoonsgegevens via de Website.

 

Informatie die wij mogelijk over u verzamelen

Het is mogelijk dat we de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

Informatie die u vrijwillig verstrekt door formulieren op deze Website in te vullen. Dat omvat de informatie verstrekt bij het registreren voor specifiek gebruik van deze Website, het abonneren op onze diensten, het publiceren van materiaal of het verzoeken om verdere dienstverlening. We kunnen u om informatie vragen als u deelneemt aan een wedstrijd of promotie die door ons wordt gesponsord en als u melding maakt van een probleem op onze Website.

Als u contact met ons opneemt, kunnen wij deze correspondentie bewaren.

We kunnen u vragen om enquêtes in te vullen die we voor onderzoeksdoeleinden gebruiken, maar u bent niet verplicht hierop te reageren.

Gegevens die betrekking hebben op transacties die u uitvoert via deze Website en op het uitvoeren van bestellingen.

Technische gegevens over uw bezoeken aan deze Website, inclusief, maar niet beperkt tot bezoekersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens vereist om onze eigen diensten of die van partners te verbeteren alsook de bronnen die u opvraagt. Raadpleeg de rubriek hieronder over cookies voor meer informatie over ons gebruik van cookies.

 

Waar we uw persoonlijke gegevens opslaan

De gegevens die we van u verzamelen, kunnen verstuurd worden naar en opgeslagen worden ergens in Zwitserland (serverlocatie) en/of andere bestemmingen binnen of buiten de Europese Economische Ruimte (“EEA”).

Alle informatie die u ons doorgeeft, wordt op onze beveiligde servers opgeslagen. Alle betalingstransacties zullen geëncrypteerd worden met SSL-technologie. Indien wij aan u een wachtwoord hebben verstrekt (of indien u er een hebt gekozen) op basis waarvan u toegang hebt tot bepaalde delen van deze Website, is het uw verantwoordelijkheid om dit wachtwoord geheim te houden. Wij vragen u om dit wachtwoord met niemand te delen.

Helaas is de overdracht van informatie via het Internet niet volledig veilig. Alhoewel wij ons uiterste best zullen doen om uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen te beschermen, kunnen wij de veiligheid van de naar deze Website verstuurde gegevens niet garanderen. Elke overdracht vindt op eigen risico plaats. Wij hebben echter strikte procedures en veiligheidsvoorzieningen geïmplementeerd, zodat onbevoegden in de mate van het mogelijke de toegang tot uw informatie worden ontzegd.

 

Gebruik van de informatie

Wij gebruiken de persoonsgegevens die we over u bezitten op de volgende wijzen:

Om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze Website op de meest effectieve manier wordt gepresenteerd aan u en uw computer.

Om u informatie, producten of diensten te bezorgen die u bij ons hebt aangevraagd of waarvan we denken dat ze interessant zijn voor u, indien u ons toestemming hebt gegeven om met dergelijk doel contact met u op te nemen.

Om onze verplichtingen na te komen die voortkomen uit contracten die wij met u zijn aangegaan.

Om uw persoonlijke account op Swatch aan te maken en te beheren.

Om de winnaars in online georganiseerde prijsvragen te informeren.

Om onze systemen waarmee de diensten worden aangeboden te testen en te verbeteren.

Om misbruik of oneigenlijk gebruik van onze diensten te voorkomen.

Om u deel te laten nemen aan de interactieve functies van onze dienst, indien u daarvoor kiest.

Om u op de hoogte te houden van veranderingen van onze diensten.

Om u te bevragen over uw tevredenheid met onze diensten (uitgevoerd door Swatch of door derden namens ons), de producten en uw algehele ervaring in verband met Swatch.

Indien u een bestaande klant bent, zullen we op elektronische wijze (bv. e-mail, sms, app) of per post met u contact opnemen over goederen en diensten die vergelijkbaar zijn met de goederen en diensten die eerder aan u werden verkocht.

Indien u een nieuwe klant bent, en in het geval dat we geselecteerde derde partijen toestaan om uw gegevens te gebruiken, zullen we (of zij) alleen op elektronische wijze of per post met u contact opnemen als u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Als u niet wilt dat we uw gegevens op deze manier gebruiken of dat we uw gegevens aan een derde doorgeven met het oog op direct marketing, dan kunt u het daarvoor bestemde vakje aanvinken op het formulier waarop we uw gegevens verzamelen (het bestelformulier) of contact met ons opnemen via email.

Het is mogelijk dat we met het oog op onderzoek niet-persoonlijke, niet-individuele statistieken of demografische gegevens aggregeren en vervolgens doorgeven aan onze marketingpartners, adverteerders of andere derde partijen.

Als u deze Website gebruikt, verzamelen wij mogelijk tevens bepaalde informatie over uw gebruik van de Website. Deze informatie kan echter niet naar u persoonlijk worden herleid. Deze informatie wordt over het algemeen verzameld via ”bezoekersgegevens”. Het is mogelijk dat wij dergelijke informatie automatisch verzamelen en bewaren bij elke interactie met deze Website. Telkens als u deze Website bezoekt, is het bijvoorbeeld mogelijk dat wij uw IP-adres, de hostnaam van uw computer, browserinformatie en de domeinnaam van de site die u heeft doorverwezen verzamelen. Wij verzamelen wellicht tevens informatie over bezoekerspatronen en sitegebruik van klanten. Deze informatie bevat echter geen gegevens die naar u persoonlijk kunnen worden herleid. De informatie wordt gebruikt om deze Website te analyseren en te verbeteren en om onze klanten een bevredigende gebruikerservaring op het internet te kunnen bieden. Raadpleeg de rubriek hieronder over cookies voor meer informatie over ons gebruik van cookies en over wanneer we om uw toestemming vragen.

 

Communiceren van uw informatie aan derden

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan leden van onze groep, dat wil zeggen: onze filialen, de uiteindelijke houdstermaatschappij en haar dochtermaatschappijen, die zowel binnen als buiten de EEA gevestigd kunnen zijn.

Bovendien kunnen wij uw persoonlijke gegevens communiceren aan derden:

Die ons helpen bij het beheren van deze Website (zoals onze internetproviders) of om u van door u aangevraagde diensten te voorzien. Deze derden worden opgedragen te allen tijde hetzelfde niveau van veiligheid voor uw persoonlijke gegevens te garanderen als Swatch.

Om taken voor ons uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn het uitvoeren van bestellingen, het afleveren van pakketten, het verzenden van post en e-mail, het verwijderen van dubbele informatie van klantenlijsten, het analyseren van gegevens, het verlenen van assistentie bij marketing, het uitvoeren van onderzoeken m.b.t. klanttevredenheid, het verstrekken van op maat gemaakte reclame, het verstrekken van zoekresultaten en links (inclusief betaalde vermeldingen en betaalde links), het verwerken van credit card betalingen en het verlenen van klantenservice. Zij hebben toegang tot persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van hun taken, maar mogen deze niet gebruiken voor andere doeleinden. Verder moeten ze de persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met dit privacy beleid en met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming.

In het geval wij bedrijven of bedrijfsonderdelen verkopen of aankopen en wij uw persoonlijke gegevens bekend moeten maken aan de potentiële verkoper of koper van dergelijke bedrijven of bedrijfsonderdelen.

Indien Swatch of in wezen alle activa of een willekeurig lid van onze groep wordt verworven door een derde partij. In dat geval maken de persoonsgegevens die over onze klanten worden bijgehouden deel uit van de overgedragen activa.

Als wij verplicht zijn uw persoonlijke gegevens bekend te maken of te delen in het kader van een wettelijke verplichting, of om nakoming van onze Gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen; of om de rechten, eigendommen of de veiligheid van Swatch of een lid van onze groep, onze klanten of anderen te beschermen. Hieronder valt het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties om fraude te voorkomen en kredietrisico te verminderen.

 

Uw rechten

U hebt het recht ons te vragen uw persoonlijke gegevens niet (meer) te verwerken voor marketingdoeleinden. Wij zullen u gewoonlijk (voordat wij uw gegevens verzamelen) op de hoogte stellen als wij uw gegevens voor zulke doeleinden gebruiken of als wij van plan zijn uw informatie aan derden bekend te maken voor dergelijke doelen en uw toestemming daarvoor vragen. U kunt gebruik maken van uw recht om een dergelijke verwerking te voorkomen door al dan niet kruisjes te zetten in bepaalde vakjes op de formulieren waarmee wij uw gegevens verzamelen. U kunt uw recht op verzet tot verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden op elk moment uitoefenen door contact met ons op te nemen via The Swatch Group (Belgium) NV, Bergense Steenweg 1424, 1070 Anderlecht, of via e-mail: swatchonline@bel.swatchgroep.com.

U hebt het recht om ons gebruik van bepaalde cookies te weigeren alsook uw eerder gegeven toestemming in te trekken. Raadpleeg de onderstaande rubriek over cookies voor meer informatie.

Deze Website kan van tijd tot tijd koppelingen bevatten naar en van de websites van onze partnernetwerken, onze adverteerders, onze filialen en sociale media. Als u een koppeling naar een van deze websites volgt, moet u zich ervan bewust zijn dat deze websites over hun eigen privacybeleid beschikken en dat we geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dat beleid. Controleer hun beleid voordat u persoonsgegevens doorgeeft via die websites.

Wanneer u vaststelt dat bepaalde persoonsgegevens die wij over u bewaren en verwerken verkeerd zijn, hebt u het recht te vragen dat deze worden verbeterd. U kan daartoe contact met ons opnemen via The Swatch Group (Belgium) NV, Bergense Steenweg 1424, 1070 Anderlecht of via e-mail: swatchonline@bel.swatchgroep.com. U zal van ons binnen de maand na ontvangst van het verzoek een reactie ontvangen.


Toegang tot informatie

De Europese wetgeving omtrent gegevensbescherming geeft u het recht de gegevens die wij over u bewaren in te zien. Uw recht op toegang tot uw gegevens kan worden uitgeoefend in overeenstemming met deze wet door contact met ons op te nemen via The Swatch Group (Belgium) NV, Bergense Steenweg 1424, 1070 Anderlecht of via e-mail: swatchonline@bel.swatchgroep.com. Een dergelijk verzoek kan echter slechts worden ingewilligd als u ons een afdoende bewijs levert van uw identiteit (bv. een kopie van uw identiteitskaart). Gelieve er rekening mee te houden dat we ons het recht voorbehouden beperkte kosten in rekening brengen voor het inwilligen van dit verzoek. In ieder geval zal u van ons een reactie ontvangen binnen de vijfenveertig (45) dagen na ontvangst van het verzoek.

 

Gebruik van cookies en spyware

Wij gebruiken of installeren nooit spyware op uw computer, noch gebruiken wij spyware om informatie van uw computer op te halen.

Zoals veel websites maken wij echter wel gebruik van “cookies”: bestanden die door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen en die worden gebruik om bepaalde informatie over u te verzamelen en op te slaan.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar bieden wel de mogelijkheid om ze uit te schakelen. In het Help-menu van de meeste browsers wordt uitgelegd hoe u uw browser zo kunt instellen dat acceptatie van nieuwe cookies wordt voorkomen, dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een nieuwe cookie hebt ontvangen en hoe u cookies volledig kunt uitschakelen. Cookies die u eerder had geaccepteerd, kunt u indien gewenst uitschakelen of verwijderen.

De meeste browserontwikkelaars verschaffen gedetailleerde informatie over hoe u cookies kunt verwijderen of uitschakelen.

Microsoft Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/nl-BE/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/nl-be/windows-10/view-delete-browsing-history-microsoft-edge

Mozilla Firefox : https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

Apple Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=nl_NL&locale=nl_BE

Opera: http://help.opera.com/Linux/10.10/nl/cookies.html  

Wij raden aan om cookies “ingeschakeld” te laten, zodat we u een betere gebruikerservaring op deze Website kunnen bieden. Als u uw browser zo instelt, dat alle cookies worden geblokkeerd (met inbegrip van strikt noodzakelijke cookies), is het mogelijk dat u bepaalde delen van de Website niet kunt openen of dat bepaalde functionaliteiten niet correct werken.

Door gebruik te maken van onze Website, stemt u toe met het plaatsen van cookies op uw apparaat. Indien u geen toestemming wenst te geven, dient u geen verder gebruik meer te maken van onze Website. U kan ook zelf uw toestemming met het gebruik van bepaalde of alle cookies intrekken door deze cookies te verwijderen. Om te vernemen hoe u dit moet doen, willen we u verwijzen naar de hogervermelde informatiepagina’s van uw browserontwikkelaar. Echter, wanneer u uw toestemming met bepaalde cookies intrekt, is het mogelijk dat bepaalde delen van de Website dan niet of niet zo goed meer werken.

We gebruiken de volgende cookies:

Strikt noodzakelijke cookies

Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de Website en om te zorgen dat u gebruik kunt maken van de diensten waarom u verzoekt. Ze omvatten bijvoorbeeld cookies waarmee u zich kunt aanmelden op bepaalde beveiligde gedeeltes van onze Website.

Social media cookies

Deze cookies kunt u de inhoud van de website met social media platforms te delen (bijvoorbeeld Facebook, Twitter, Instagram). Wij hebben geen controle over deze cookies omdat ze door de social media platforms zelf worden ingesteld. We wensen er op te wijzen dat deze cookies alsook bepaalde gegevens betreffende uw surfgedrag kunnen worden ingezameld door social plugins die op de Website geïnstalleerd werden. U vindt meer informatie over de werking van social media cookies en social plugins op de websites van de respectievelijke social media.

Anonieme gegevens die gecreëerd zijn met behulp van de advertentiefuncties van Google Analytics kunnen worden gebruikt voor rapporten voor demografische en interessecategorieën en voor rapportage voor Google Netwerk-vertoningen.

 

 Cookie  Doel  Vervaltermijn  Inhoud
Strikt noodzakelijke cookies
PHPSESSID Zorgt ervoor dat de webserver weet welke sessie bij welke gebruiker hoort en is noodzakelijk voor de werking van de website. Sessie Door het gebruik van onze website, gaat u ermee akkoord dat wij dergelijke cookies kunnen plaatsen op uw apparaat.
Store_code winkelcode id Blijvend
Frontend Zorgt ervoor dat de webserver weet welke sessie bij welke gebruiker hoort en is noodzakelijk voor de werking van de website. Sessie
sso_token Gebruikt om geverifieerde gebruikers te onderscheiden Sessie
Persistent-shopping_cart Bevat items in uw mandje Blijvend
aw_mobile_cookie Gebruikt door de mobiele site Sessie
Prestatie Cookies
__utma Gebruikt door Google Analytics 2 jaar vanaf set/update Indien u niet akkoord gaat, kunt u nog steeds gebruik maken van onze website maar deze kan wel minder goed werken.
__utmb Gebruikt door Google Analytics 30 minuutn vanaf set/update sessie.
__utmc Gebruikt door Google Analytics session
__utmz Gebruikt door Google Analytics 6 maanden vanaf set/update
Uid Gebruikt door Addthis  
Uvc Gebruikt door Addthis  
Psc Gebruikt door Addthis  
__atucv Gebruikt door Addthis  
Advertentie Cookies
DSID Gebruikt door Google Inc Advertising Platform Doubleclick 12 dagen  
id / IDE Gebruikt door Google Inc Advertising Platform Doubleclick 2 jaar vanaf set/update
test_cookie Gebruikt door Google Inc Advertising Platform Doubleclick 15 minuuts
c_user Gebruikt door by Facebook Ireland Ltd. 3 maanden
csm Gebruikt door by Facebook Ireland Ltd. 3 maanden
fr Gebruikt door Facebook Ireland Ltd. 3 maanden
_ga Gebruikt door Facebook Ireland Ltd. 2 yaar
locale Gebruikt door Facebook Ireland Ltd. 1 week
lu Gebruikt door Facebook Ireland Ltd. 2 yaar
pl Gebruikt door Facebook Ireland Ltd. 3 maanden
s Gebruikt door Facebook Ireland Ltd. 3 maanden
sb Gebruikt door Facebook Ireland Ltd. 2 yaar
xs Gebruikt door Facebook Ireland Ltd. 3 maanden
csrftoken Gebruikt door Instagram LLC 1 yaar
ds_user_id Gebruikt door Instagram LLC 3 maanden
sessionid Gebruikt door Instagram LLC 3 maanden
fbm_* Gebruikt door Instagram LLC 1 yaar

tuuid

Gebruikt door Adbrain Ltd. 2 yaar

uu Gebruikt door AdScale GmbH 1 yaar

tu Gebruikt door AdScale GmbH 30 dagen

JEB2 Gebruikt door AdTech 2 yaar

ATTACID Gebruikt door AOL Inc. 1 yaar

sess Gebruikt door AppNexus Inc. 1 dag

uuid Gebruikt door AppNexus Inc. 90 dagen

c Gebruikt door BidSwitch, Switch Concepts Ltd 2 yaar

tuuid Gebruikt door BidSwitch, Switch Concepts Ltd 2 yaar

pxl Gebruikt door Improve Digital BV 2 yaar

tuuid Gebruikt door Improve Digital BV 2 yaar

um Gebruikt door Improve Digital BV 2 yaar

_ljtrtb_* Gebruikt door Lijit, Federated Media Publishing, Inc. 1 yaar

i Gebruikt door OpenX Limited 2 yaar

KRTBCOOKIE_* Gebruikt door PubMatic, Inc. 2 yaar

PUBMDCID Gebruikt door PubMatic, Inc. 90 dagen

iab Gebruikt door Smart AdServer Limited 29 dagen, 6 uur

csync Gebruikt door Smart AdServer Limited 2 yaar

pid Gebruikt door Smart AdServer Limited 2 yaar

rpx Gebruikt door The Rubicon Project 1 maand

put_ Gebruikt door The Rubicon Project maand

rpb Gebruikt door The Rubicon Project maand

id Gebruikt door Yieldlab GmbH 1 yaar

VISITOR_INFO1_LIVE Gebruikt door YouTube, LLC 240 dagen

Ad-id Gebruikt door Amazon 9 months from last touch

_sctr Gebruikt door Snap Group Limited 13 maanden

_scid Gebruikt door Snap Group Limited 13 maanden

 

Wijzigingen van ons privacybeleid

Alle toekomstige wijzigingen van ons privacybeleid worden op deze pagina gepubliceerd en eventueel per e-mail aan u gemeld.

 

Contact

Als u nog vragen hebt over ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via e-mail.