Gratis standaard levering - Levering in Nederland

Sluiten Uw Winkelmand

Uw winkelmand is leeg.

Totaal

Verklaring inzake Cookies, Pixels en Social Plug-ins

 

Doel van deze Verklaring inzake Cookies, Pixels en Social plug-ins

  • Dit is de verklaring inzake cookies, pixels en social plug-ins (“ Cookie Verklaring”) van The Swatch Group (Netherlands) B.V., divisie Swatch, Kennedyplein 8, NL-5611 ZS Eindhoven,
   Nederland, (“Swatch”, “wij", “ons”, “onze”). The Swatch Group Netherlands is in het kader van deze Cookie Verklaring Verwerkingsverantwoordelijke.
  • Deze Cookie Verklaring  geeft informatie over ons gebruik van cookies, pixels en social plug-ins in verband met uw gebruik van en interactie met this website of enige andere door ons beheerde online aanwezigheid, met inbegrip van maar niet beperkt tot onze aanwezigheid op sociale media en onze applicaties (gezamenlijk aangeduid als "Website"). Voor informatie over onze verwerking van persoonsgegevens die zijn verkregen in het kader van uw gebruik van en interactie met deze Website verwijzen wij u naar onze Privacy Verklring.
  • Alle wijzigingen die we in onze Cookie Verklaring aanbrengen worden op deze Website gepubliceerd of gecommuniceerd aan u via email.
  • De Cookie Verklaring die op dit moment van kracht is, dateert van 23 Mei 2018.

Wat zijn Cookies, welke gebruiken we en hoe kunt u gebruik maken van de opt-out regeling?

  • Een cookie is een klein gegevensbestand dat wordt verzonden via een website en door de webbrowser van de gebruiker wordt opgeslagen op de computer of het mobiele apparaat van de gebruiker terwijl die aan het surfen is. Cookies zijn ontworpen als een betrouwbaar mechanisme voor websites om stateful informatie te onthouden (zoals artikelen die zijn toegevoegd aan het winkelmandje) of om de browsing-activiteit van de gebruiker te registreren (o.a. het klikken op bepaalde knoppen, het inloggen of om vast te leggen welke pagina's in het verleden werden bezocht). Ze kunnen ook worden gebruikt om willekeurige stukjes informatie te onthouden die de gebruiker eerder heeft ingevoerd in formuliervelden zoals namen, adressen, wachtwoorden en creditcardnummers.
  • Zoals veel websites maken we ook op onze Website gebruik van cookies. Cookies verschillen qua doel waarvoor ze worden gebruikt maar ook qua levensduur. De levensduur van een cookie bepaalt hoelang een cookie op uw computer blijft staan voordat deze zichzelf verwijdert.              
  • Browsers kunnen cookies automatisch accepteren of weigeren, maar laten u toe om de betreffende instellingen in uw browser te wijzigen. In het help-menu van de meeste browsers kunt u zien hoe u uw browserinstellingen met betrekking tot cookies kunt wijzigen, hoe u door de browser op de hoogte wordt gesteld wanneer u een nieuwe cookie ontvangt en hoe u cookies compleet kunt uitschakelen. U kunt ook cookies uitschakelen of verwijderen die u eerder hebt geaccepteerd als u dat wenst. Als u wilt weten hoe u cookies kunt beheren, volg de link:
  • Wij kunnen u verder de mogelijkheid bieden om het gebruik van bepaalde soorten cookies op deze Website rechtstreeks te beheren door respectievelijke keuzes te maken, door middel van:           
   • het plaatsen van een cookie banner bij uw eerste bezoek die het beheer van bepaalde soorten cookies mogelijk maakt;
   • een koppeling naar een website van een derde partij die is gericht op het beheer van de cookies die op deze Website worden gebruikt en die het beheer van bepaalde soorten cookies mogelijk maakt;
   • een sub-pagina speciaal voor het beheer van de cookies die op deze Website worden gebruikt en die het beheer van bepaalde soorten cookies mogelijk maakt; of
   • interactieve opties, bijvoorbeeld in deze Cookie Verklaring geïntegreerde knoppen die het beheer van bepaalde soorten cookies mogelijk maakt.
  • U kunt, naast de hierboven vermelde opties, ook terecht op de volgende websites van derde partijen om ervoor te opteren geen advertentie-cookies te ontvangen:
  • Om geactiveerde cookies op deze Website verder te identificeren, te beheren en te traceren kunt u een cookietracker installeren, bijvoorbeeld de Ghostery add-on.
  • Wij kunnen op deze Website voor de aangegeven doeleinden – en, indien van toepassing, ingezet door of met de hulp van de genoemde partners – gebruik maken van de volgende cookies, soorten cookies en andere technologieën, maar niet van spyware:
   • Strikt noodzakelijke cookies. Dit zijn cookies die vereist zijn voor de werking van de Website en de door u gevraagde diensten te kunnen verlenen. Ze omvatten bijvoorbeeld cookies waarmee u kunt inloggen op beveiligde delen van de Website.
   • Functionele cookies. Deze cookies registreren informatie over keuzes die u op de Website maakt, zoals uw gebruikersnaam, taal of de regio waarin u zich bevindt. Op deze manier kunnen wij uw bezoek aan de Website personaliseren.

  • Social media cookies. Met behulp van deze cookies kunt u de inhoud van onze Website delen met social media platforms  (bijv.Facebook, Twitter, Instagram). We hebben geen controle over deze cookies omdat deze worden ingesteld door de social media platforms zelf. Raadpleeg sectie 3 hieronder over pixels en social plug-ins voor meer informatie over hoe social media cookies worden gebruikt in combinatie met social plug-ins.  

Wat zijn pixels en sociale plug-ins, welke gebruiken we en hoe kun je ze uitzetten?

We gebruiken ook andere technologieën op onze Website waarmee wij en Derden-Aanbieders u een meer gepersonaliseerde en betrokken webervaring kunnen bieden, bijvoorbeeld door u advertenties aan te bieden op uw social media-kanalen die voor u relevanter zijn of door u de mogelijkheid te bieden uw ervaringen op onze Website via sociale media te delen. Daarvoor gebruiken we de volgende technologieën:

Klik op de URL's naast elk van deze Derden-Aanbieders voor meer informatie over hun plug-ins. Wees ervan bewust dat we geen controle hebben over hoe deze social plug-ins werken, welke gegevens ze verzamelen of wat de Derden-Aanbieders met deze informatie doen. Voor meer informatie over hoe deze Derden-Aanbieders uw persoonsgegevens die zijn verzameld via hun sociale plug-ins gebruiken, willen wij u graag verwijzen naar hun privacy verklaringen..           

Op basis waarvan verwerken we de verzamelde gegevens?

    • Wij vragen uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens onder de voorwaarden zoals uiteengezet in deze Cookie Verklaring. Dat geldt echter niet voor strikt noodzakelijke cookies en functionele cookies.

 

Voor hoe lang verwerken we de verzamelde gegevens?

    • Uw persoonsgegevens worden slechts zo lang verwerkt als nodig voor het bereiken van de hierboven beschreven doeleinden of tot het moment waarop u uw toestemming voor verwerking intrekt tenzij wij of andere derde partijen een doorslaggevend belang hebben bij het identificeerbaar houden van uw persoonsgegevens of als er een wettelijke verplichting bestaat of een gerechtelijk of administratief bevel is uitgevaardigd waardoor de-identificatie wordt verhinderd. 

 

Wie heeft toegang tot de verzamelde informatie?

    • U begrijpt dat ons gebruik van analytische cookies en social media cookies kan inhouden dat Derden-Aanbieders die deze cookies plaatsen bepaalde informatie over u kunnen verkrijgen, inclusief gegevens over uw surfgedrag. We verwijzen naar de informatie die door Derden-Aanbieders wordt verstrekt voor een gedetailleerd overzicht m.b.t. hoe deze Derden-Aanbieders uw persoonsgegevens gebruiken.
    • Wij zijn afhankelijk van externe dienstverleners, zoals webhostingbedrijven, om uw persoonsgegevens namens ons te verwerken en om u de Website beschikbaar te maken.      

Aan wie wordt de verzamelde informatie door ons bekendgemaakt en doorgegeven?

Voor het gebruik van cookies en andere technologieën door of met behulp van de genoemde partners, zoals hierboven uiteengezet, kunnen we uw persoonsgegevens doorgeven aan derde landen, waaronder landen die naar mening van de relevante regelgevende instanties niet beschikken over een adequaat niveau van gegevensbescherming. Bijvoorbeeld naar landen die door de Europese Commissie of door de Zwitserse federale commissaris voor gegevensbescherming en informatie niet geacht worden dit niveau te bieden. In dat geval zorgen wij voor passende of geschikte bescherming van uw persoonsgegevens door de ontvangers te onderwerpen aan bindende contractuele verplichtingen in overeenstemming met de toepasselijke normen die door de relevante regelgevende instanties zijn goedgekeurd, of door het nemen van andere veiligheidsmaatregelen, zoals zelfcertificeringen, die door de relevante regelgevende instanties zijn goedgekeurd. U kunt contact met ons [opnemen voor een kopie van de contractuele en andere voorzieningen die zijn getroffen (zie sectie 9 hieronder).

Wat zijn uw rechten?

    • U hebt het recht:
     • de inzage, de rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens van ons te verlangen;
     • ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, in het bijzonder om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden; en
     • bij ons een verzoek in te dienen om u of een door u aangewezen persoon of entiteit een digitaal bestand met uw persoonsgegevens te verstrekken (gegevensoverdraagbaarheid).
    • U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken die ons toelaat uw persoonsgegevens te verwerken voor de aangegeven doeleinden.
    • Om de bovenstaande rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen op de wijze zoals hieronder aangegeven.
    • U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in uw rechtsgebied.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?     

Voor vragen of om gebruik te maken van uw rechten kunt u als volgt contact met ons opnemen:

  • Correspondentieadres: The Swatch Group (Netherlands) B.V., divisie Swatch, Kennedyplein 8, NL-5611 ZS Eindhoven, Nederland