Gratis standaard levering - Levering in Nederland

Sluiten Uw Winkelmand

Uw winkelmand is leeg.

Totaal

Verkoopvoorwaarden

Voor het downloaden en afdrukken van het document, klik HIER


1.

Algemeen

1.1

Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de levering van een van de producten die vermeld staan op de website http://shop.swatch.com/nl_nl/. Lees deze Verkoopvoorwaarden aandachtig door voordat u producten van deze website bestelt. Door een van onze producten te bestellen, bent u gebonden door deze algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven.

1.2

U kunt een exemplaar van deze Verkoopvoorwaarden afdrukken voor toekomstige referentie.

1.3

U kunt aan het einde van het bestelproces aangeven of u akkoord gaat met de Verkoopvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze Verkoopvoorwaarden, kunt u geen producten van deze website bestellen.

1.4

Deze website wordt beheerd door The Swatch Group (Netherlands) B.V., Kennedyplein 8, 5611 ZS Eindhoven ("wij", "ons", "onze"). Wij zijn in Nederland als bedrijf geregistreerd onder KvK-nummer: 14635506. Ons btw-nummer is NL001326399.B01. The Swatch Group (Netherlands) B.V. is een gelieerde vennootschap van The Swatch Group Ltd., Biel, Zwitserland.

 

 

2.

Uw status

2.1

Door een bestelling te plaatsen via onze website, bevestigt u dat:

2.1.1

U wettelijk bevoegd bent bindende overeenkomsten aan te gaan; en

2.1.2

U ten minste 18 jaar oud bent.

2.2

Als u een bestelling plaatst als consument, dan laten deze Verkoopvoorwaarden of de overeenkomst uw wettelijke consumentenrechten onverlet.

 

  

3.

Aankoop van producten, bestelproces

3.1

Uw bestelling van een product zal worden beschouwd als een aanbod om producten te kopen onder deze Verkoopvoorwaarden.

3.2

Na het plaatsen van uw bestelling ontvangt u van ons een e-mail ter bevestiging dat we uw bestelling hebben ontvangen. Dit houdt echter niet in dat uw bestelling is aanvaard.

3.3

Productbeschrijvingen zijn correct op de datum van publicatie maar zijn onderhevig aan beschikbaarheid of wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Swatch is niet aansprakelijk voor fouten in de typografie en fotografie.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Prijs en betaling

4.1

De prijs van een product is zoals van tijd tot tijd weergegeven op deze website, behalve in het geval er sprake is van een duidelijke fout. Wanneer u een product van deze website koopt, dient u de prijs zoals weergegeven (die inclusief btw is tegen de huidige tarieven) te betalen, alsmede – indien getoond bij plaatsing van uw order - de verzendkosten. De verzendkosten worden in dat geval bij het totaal te betalen bedrag opgeteld, zoals uiteengezet in onze uitleg over de verzendkosten (Levering en Retournering).

4.2

Prijzen zijn te allen tijde onderhevig aan wijzigingen, maar veranderingen gelden niet voor bestellingen waarvoor u al een bestelling heeft geplaatst.

4.3

Onze website bevat een groot aantal producten en het is altijd mogelijk dat een aantal van de vermelde producten op onze website ondanks onze beste inspanningen onjuist zijn geprijsd. Normaal gesproken verifiëren we de prijzen als onderdeel van onze verzendprocedure, zodat we u, indien de juiste prijs van een product lager is dan de op onze website vermelde prijs, het lagere bedrag in rekening brengen na levering van het product. Indien de juiste prijs van een product hoger is dan de op onze website vermelde prijs, nemen we normaal gesproken naar eigen inzicht contact met u op voor overleg voordat het product wordt verzonden of we de bestelling weigeren en u op de hoogte brengen van de weigering.

4.4

We zijn niet verplicht u het product tegen de onjuiste (lagere) prijs te leveren – zelfs al is de orderbevestiging al verstuurd – indien de foutieve prijs duidelijk en onmiskenbaar is en door u in alle redelijkheid herkend had kunnen worden als een foutieve prijs.

4.5

Betalen is mogelijk via creditcard, betaalpas en een achteraf betaalmethode, zoals aangegeven tijdens het bestelproces. De prijs die u dient te betalen zal worden weergegeven bij het plaatsen van uw order en op de orderbevestiging. Het bedrag wordt pas van uw creditcard afgeschreven als uw bestelling is verzonden. Indien u kiest voor een achteraf betaalmethode, dan zal u bij de bestelling een factuur ontvangen die binnen 14 dagen betaald dient te worden. Indien u uw bestelling afrekent via AfterPay, gaat u tevens akkoord met de betalingsvoorwaarden van AfterPay. Klik HIER voor de voorwaarden van AfterPay.

4.6

Alle betalingen worden onderworpen aan validatiecontroles en moeten worden geautoriseerd door de kaartuitgever. Indien u kiest voor de achteraf betaalmethode AfterPay zullen zij een validatiecontrole uitvoeren. De persoonsgegevens van de houder van de creditcard kunnen eventueel met dergelijke derden worden gedeeld voor zover noodzakelijk om dergelijke controles uit te voeren. Indien de uitgever van de kaart of AfterPay een betaling aan ons weigert te autoriseren, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen of niet-levering en wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden.

 

 

5.

Bezorging

5.1

Als u kiest voor bezorging op een door u gekozen adres of bij een door u aangewezen derde (die niet de vervoerder is), dan bevestigen we de datum van verzending (inclusief Track & Trace-nummer) in een bericht aan u.

5.2

Als u kiest voor bezorging bij één van onze afhaalpunten, dan sturen we u een bericht zodra de bestelling kan worden afgehaald bij het door u gekozen afhaalpunt. U bent verplicht om de bestelling binnen 30 dagen na ontvangst van het afhaalbericht op te halen bij het door u gekozen afhaalpunt. Haalt u de bestelling niet binnen die termijn op, dan wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden. U ontvangt dan alle door u in verband met de bestelling gedane betalingen onverwijld retour. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de bestelling heeft gedaan.

5.3

Het bezorgadres of afhaalpunt is zoals vermeld in de orderbevestiging. Wij bezorgen uitsluitend binnen Nederland. Uit praktische overwegingen kunnen we verschillende producten van dezelfde bestelling in delen bezorgen. Wij stellen u hier dan middels het bericht van verzending van op de hoogte.

5.4

Bezorging zal plaatsvinden binnen 2 tot 5 werkdagen na datum van de bestelling, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen op het moment van bestelling. Indien wij ons niet aan de geschatte leverdatum zoals vermeld in de orderbevestiging kunnen houden en de nieuwe leverdatum de termijn van 5 werkdagen vanaf de oorspronkelijke besteldatum zal overschrijden, nemen we contact met u op om u een voorstel van een nieuwe leverdatum te doen. Indien u niet akkoord gaat met de nieuwe leverdatum en we u het product of de producten niet binnen 5 werkdagen vanaf de oorspronkelijke besteldatum of indien van toepassing vóór de specifiek overeengekomen leverdatum kunnen bezorgen, hebt u het recht de bestelling kosteloos te annuleren en ontvangt u het volledige bedrag van de bestelling onverwijld retour. Indien de producten in delen worden bezorgd, worden alle delen binnen 5 werkdagen na datum van de bestelling bezorgd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen op het moment van bestelling.

 

 

6.

Overdracht van eigendom

6.1

De eigendom van de producten is voorbehouden en gaat over op u zodra de volledige betaling is ontvangen en de producten zijn geleverd.  

6.2

Het risico van beschadiging en/of vermissing van de producten gaat over op u op het moment van levering. Risico in de zin van deze bepaling betekent de verantwoordelijkheid voor de schade die wordt veroorzaakt door gebruik, verplaatsing of opslag van de producten.

 

 

7.

Herroepingsrecht

7.1

U wordt verzocht om ons meteen na levering of op het moment wanneer u ervan op de hoogte raakt op de hoogte te brengen van eventuele ontbrekende producten of schade of gebreken aan de producten.

7.2

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. U kunt ons schriftelijk per e-mail informeren - contactgegevens onder 7.4. U kunt het retourformulier dat u van ons ontvangt aan het pakket toevoegen. Het retourformulier is ook hier beschikbaar.

7.3

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Indien u in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, dan verstrikt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

7.4

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

Contactgegevens:
The Swatch Group (Netherlands) B.V.

T.a.v. Swatch Online Retouren
Kennedyplein 8
5611 ZS Eindhoven

E-Mail : swatchonline@nl.swatchgroup.com


7.5

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

 

8.

Gevolgen van de herroeping

8.1

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief- indien van toepassing - leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) of vervalt uw betalingsverplichting bij AfterPay, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval wordt u voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

8.2

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

8.3

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

8.4

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

 

9.

Defecte producten

9.1

Op grond van de wet moeten alle producten die u via deze website bestelt aan de overeenkomst beantwoorden.

9.2

Indien u een product aan ons retourneert anders dan op grond van het herroepingsrecht zoals omschreven in artikel 7 en 8 (bijvoorbeeld omdat u de overeenkomst tussen u en ons hebt ontbonden of ons in overeenstemming met artikel 12.3 hebt laten weten dat u niet akkoord gaat met een wijziging in deze Verkoopvoorwaarden of enig ander beleid van ons en/of omdat u stelt dat het product niet aan de overeenkomst beantwoordt), zullen we het geretourneerde product onderzoeken en u binnen een redelijke tijd per e-mail op de hoogte stellen van onze bevindingen. Indien u recht heeft op terugbetaling dan zullen we het geld dat we van u hebben ontvangen via dezelfde methode terugbetalen als waarmee het aankoopbedrag oorspronkelijk is betaald. De terugbetaling van het aan u verschuldigde bedrag zal normaal gesproken zo snel mogelijk worden verwerkt en in ieder geval binnen 30 dagen vanaf de dag dat we u per e-mail op de hoogte hebben gesteld van uw recht op terugbetaling in verband met de levering van een gebrekkig product.

9.3

Producten die u retourneert vanwege een defect zullen volledig worden terugbetaald, inclusief een terugbetaling van de kosten voor het verzenden van het product aan u en de kosten die u hebt gemaakt voor het retourneren van het product aan ons.

 

 

10.

Garantie

10.1

Indien u een consument bent, komen de rechten die u op basis van een garantie van Swatch kunt uitoefenen, u toe onverminderd de rechten of vorderingen die de wet u toekent. De garanties van Swatch gelden dus in aanvulling op uw wettelijke rechten.

10.2

 

Swatch Garantie voor horloges. Alle horloges die op deze website worden aangeboden vallen onder de internationale garantie van Swatch zoals verwoord in het internationale garantiecerificaat dat bij elk product wordt meegeleverd. U kunt de garantievoorwaarden voor de “Swatch” horloges ook hier lezen.

10.3

Garantieclaims kunnen wereldwijd worden ingediend bij een geautoriseerde dealer van Swatch of door het product aan Swatch te retourneren op het adres genoemd in artikel 7.4. Garantieclaims moeten worden vergezeld van een bewijs van aankoop waarop de datum van aankoop vermeld staat. Let op: bij online aankopen kan het internationale garantiecertificaat dat bij elk horloge wordt geleverd niet dienen als bewijs van aankoop. De volgende documenten worden aanvaard als bewijs van aankoop:

10.3.1

De oorspronkelijke pakketbon;

10.3.2

De orderbevestiging;

10.3.3

Een afschrift van uw bankrekening of creditcard.

10.4

Indien er geen bewijs van aankoop beschikbaar is, kan een product toch onder de garantie vallen op basis van de periode dat het product verkrijgbaar is.

 

 

11.

Aansprakelijkheid

11.1

Onze aansprakelijkheid in verband met enig product dat via onze website is gekocht, is – ongeacht de grondslag van de vordering - beperkt tot de aankoopprijs van het betreffende product.

11.2

 

 

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enig verlies van inkomen of opbrengsten, verlies van business, winstderving of verlies van contracten, verlies van voorziene besparingen, verlies van gegevens, verspilling van management- of kantoortijd of voor enige andere indirecte of gevolgschade al dan niet voortkomend uit of veroorzaakt door een onrechtmatige daad, tekortkoming of anderszins, zelfs indien deze te voorzien was.

11.3

Dit artikel 11 omvat of beperkt op generlei wijze onze aansprakelijkheid:

11.3.1

Voor overlijden of (letsel)schade waarvoor Swatch aansprakelijk is op grond van artikel 185 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek;

11.3.2

Indien u een consument bent, krachtens artikel 24 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;

11.3.3

Voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Swatch of tot haar bedrijfsleiding behorende ondergeschikten; of

11.3.4

Met betrekking tot enige andere aansprakelijkheid waarvoor wij onze aansprakelijkheid op grond van toepasselijk dwingend recht niet kunnen uitsluiten.

 11.3.5

De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden voor zover dit wettelijk is toegestaan.  


12.

Diversen

12.1

Overdracht van rechten en verplichtingen. De overeenkomst tussen u en ons is bindend voor u en ons en voor onze respectieve opvolgers en rechtverkrijgenden. Het is u niet toegestaan de overeenkomst of uw rechten en/of plichten onder de overeenkomst zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming over te dragen. Hiervan is uitgezonderd de overdracht van uw Swatch garantie voor horloges, in overeenstemming met de Verkoopvoorwaarden en door ons op de hoogte te stellen, aan iemand aan wie u het horloge overdraagt. Daarnaast verleent u ons hierbij uw toestemming om een of meer van onze verplichtingen of rechten onder de overeenkomst tussen u en ons geheel of gedeeltelijk uit te besteden of over te dragen aan een derde, waaronder begrepen maar niet beperkt tot andere gelieerde vennootschappen van  The Swatch Group (Netherlands) B.V. Indien u een consument bent en het niet eens bent met een overdracht dan kunt u de overeenkomst te allen tijde ontbinden, tenzij de overdracht plaatsvindt in verband met de overdracht van onze onderneming waartoe zowel de verplichtingen als de rechten onder de overeenkomst behoren.

12.2

Nietigheid. De nietigheid van enige bepaling uit de Verkoopvoorwaarden tast de geldigheid van overige bepalingen uit de Verkoopvoorwaarden niet aan.

12.2

Kennisgevingen. Kennisgevingen aan u kunnen naar het e-mail- of postadres worden verstuurd dat u ons verstrekt bij het plaatsen van een bestelling, tenzij u ons een ander adres doorgeeft.

12.3

Wijzigingen. We hebben het recht deze Verkoopvoorwaarden van tijd tot tijd te herzien en te wijzigen.

 

U bent gebonden aan het beleid en de Verkoopvoorwaarden die gelden op het moment dat u producten bij ons bestelt, tenzij de wijzigingen in het beleid of deze Verkoopvoorwaarden vereist zijn door de wetgeving of een overheidsinstantie (in dat geval is een dergelijke wijziging van toepassing op de bestellingen die eerder door u zijn geplaatst).

12.4

Overmacht. Wij zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien wij daartoe verhinderd zijn als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van toeleveranciers van Swatch, technische storingen overige omstandigheden die niet zijn te wijten aan onze schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening komen. We informeren u dan zo spoedig mogelijk en nemen maatregelen om de gevolgen van de vertraging te minimaliseren. Als er een risico bestaat op aanzienlijke vertraging, kunt u contact met ons opnemen om de overeenkomst te ontbinden en een volledige terugbetaling te ontvangen voor alle producten die u heeft betaald maar niet ontvangen.

12.5

Afstandsverklaring. Als we niet onmiddellijk aandringen op de nakoming van uw verplichtingen, of direct stappen ondernemen tegen uw tekortkomingen, betekent dat niet dat wij afzien van onze rechten of dat u niet hoeft te voldoen aan uw verplichtingen. Als wij afstand doen van onze rechten, doen wij dit uitsluitend schriftelijk en houdt dat niet in dat wij ook afstand doen van toekomstige rechten.

 

 

13.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1

Op deze Verkoopvoorwaarden en de tussen ons gesloten overeenkomsten voor de aankoop van producten via deze website is Nederlands recht van toepassing. Elk geschil dat ontstaat uit de overeenkomst tussen u en ons en deze Verkoopvoorwaarden is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland. Deze laatste bepaling over de bevoegde rechter is niet van toepassing indien u deze overeenkomst aangaat als consument.

13.2

Daarnaast kunnen geschillen worden voorgelegd op het Onlinegeschillenbeslechting platform van de Europese Commissie op http://ec.europa.eu/consumers/odr/.