Dostawa ze Szwajcarii: 2-4 dni robocze | Zamówienia zlozone i oplacone do godz. 16:00 wysylamy tego samego dnia

zamknij TWÓJ KOSZYK

Brak produktów w koszyku

Razem

Polityka dotycząca plików cookie (ciasteczek), Pikseli i Wtyczek społecznościowych

 

Informacje o tej Polityce dotyczącej plików cookie (ciasteczek), Pikseli i Wtyczek społecznościowych

  • Jest to polityka dotycząca plików cookie, pikseli i wtyczek społecznościowych („Polityka plików cookie“) firmy The Swatch Group (Polska) Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, Polska, (“Swatch”, dalej określanej w tym dokumencie takimi zwrotami jak: „my“, „nas“ czy „nasz(e)“) Na potrzeby niniejszej Polityki plików cookie The Swatch Group (Polska) Sp. z o.o jest administratorem danych.
  • Niniejsza Polityka plików cookie informuje o sposobie, w jaki korzystamy z plików cookie, pikseli i wtyczek społecznościowych w związku z korzystaniem i interakcją użytkowników z tą stroną internetową i innymi zarządzanymi przez nas przejawami obecności w Internecie, w tym obecności w mediach społecznościowych i naszych aplikacjach ( łącznie określane jako „Strona internetowa”). Informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych uzyskanych w związku z korzystaniem i interakcją  użytkowników z tą Stroną internetową można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
  • Wszelkie  zmiany, jakie możemy wprowadzić do naszej Polityki  plików cookie będą publikowane na tej Stronie internetowej lub zostaną przesłane na adres email użytkowników.

 

  • Obecnie obowiązująca Polityka plików cookie datowana jest na 23.05.2018.

Czym są pliki cookie, z jakich plików cookie korzystamy i jak można zrezygnować z akceptowania plików cookie?

  • Plik cookie (ciasteczko) to niewielki fragment danych przesyłany ze strony internetowej i przechowywany na komputerze (lub urządzeniu mobilnym) użytkownika przez jego przeglądarkę internetową, w czasie przeglądania stron internetowych. Pliki cookie stworzono z myślą o zapewnieniu niezawodnego mechanizmu „zapamiętywania“ przez strony internetowe informacji dotyczących stanu (np. elementów dodanych do koszyka) i rejestrowania aktywności użytkownika w zakresie przeglądania (włącznie z kliknięciami na poszczególne przyciski, logowaniem, czy zapisywaniem informacji o stronach odwiedzonych w przeszłości). Można je także wykorzystywać do „zapamiętywania“ dowolnych informacji, jakie użytkownik wprowadził wcześniej w polach formularzy, jak np. imię i nazwisko, adres, hasło czy numer karty kredytowej.
  • Nasza Strona internetowa, podobnie jak wiele innych, wykorzystuje pliki cookie. Różne pliki cookie mają nie tylko różny cel, ale także różny czas przechowywania. Czas przechowywania pliku cookie decyduje o tym, jak długo pozostanie on na komputerze użytkownika; po upływie tego czasu plik samoczynnie się usuwa.         
  • Przeglądarki mogą automatycznie akceptować lub odrzucać pliki cookie, pozwalając jednak użytkownikowi na zmianę tych ustawień. Poprzez menu pomocy swojej przeglądarki można znaleźć informacje o tym, jak zmienić ustawienia obsługi plików cookie, jak włączyć powiadamianie o każdorazowym otrzymaniu nowego pliku cookie i jak całkowicie zablokować przyjmowanie tych plików. W razie takiego życzenia użytkownik może także zablokować lub usunąć pliki cookie wcześniej zaakceptowane. Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookie w następujących przeglądarkach, należy kliknąć na podany link.
  • Możemy ponadto zapewnić użytkownikom okazję do zarządzania wykorzystaniem poszczególnych rodzajów plików cookie poprzez dokonywanie odpowiednich wyborów bezpośrednio na tej Stronie internetowej, zapewniając:  
   • banner informujący o plikach cookie wyświetlany podczas pierwszej wizyty na Stronie internetowej, pozwalający na zarządzanie niektórymi kategoriami plików,
   • link do strony internetowej podmiotu będącego osobą trzecią, dedykowanej zarządzaniu plikami cookie stosowanymi na naszej Stronie internetowej, która pozwala na zarządzanie niektórymi kategoriami plików cookie,
   • podstronę poświęconą zarządzaniu plikami cookie stosowanymi na naszej Stronie internetowej, która pozwala na zarządzanie niektórymi kategoriami plików cookie; lub
   • opcje interaktywne, na przykład przyciski zintegrowane z niniejszą Polityką plików cookie, pozwalające na zarządzanie niektórymi kategoriami plików cookie,
  • Oprócz opcji przedstawionych powyżej, użytkownik może zostać także skierowany na stronę internetową osoby trzeciej, na której może zrezygnować z plików cookie dotyczących reklam.
  • Użytkownik, który chce bardziej szczegółowo identyfikować i śledzić pliki cookie aktywowane na naszej Stronie internetowej, a także zarządzać nimi, może zainstalować oprogramowanie do śledzenia plików cookie, np. Ghostery.
  • Na naszej Stronie internetowej możemy wykorzystywać następujące pliki cookie, kategorie plików cookie i inne technologie (z wyjątkiem oprogramowania typu spyware) dla wskazanych celów i (jeśli ma to zastosowanie) wdrożonych przez naszych partnerów lub z ich pomocą:
 • Bezwzględnie konieczne pliki cookie. Są to pliki cookie konieczne do działania Strony internetowej i realizacji usług zamawianych przez użytkowników. Obejmują one m.in. pliki cookie pozwalające logować się na zabezpieczone obszary Strony internetowej.
 • Funkcjonalne pliki cookie. Są to pliki cookie rejestrujące informacje o wyborach, jakich użytkownik dokonuje na Stronie internetowej, np. jego nazwa użytkownika, język czy region. Pozwala nam to personalizować Stronię internetową dostosowując ją do użytkownika.
 • Pliki cookie mediów społecznościowych. Te pliki cookie umożliwiają udostępnianie treści Strony internetowej w mediach społecznościowych (jak np., Facebook, Twitter, Instagram). Nie kontrolujemy tych plików cookie, gdyż są one przesyłane przez same platformy mediów społecznościowych. W poniższym ustępie nt. pikseli i wtyczek mediów społecznościowych można znaleźć więcej informacji o wykorzystaniu plików cookie mediów społecznościowych w połączeniu z wtyczkami społecznościowymi.         

Czym są piksele i wtyczki społecznościowe, z których korzystamy i jak można zrezygnować z ich używania?

Na naszej Stronie internetowej wykorzystujemy także inne technologie, które pozwalają zarówno nam samym jak i Dostawcom Zewnętrznym zapewniać użytkownikom bardziej spersonalizowane i zaangażowane doświadczenia internetowe, np. poprzez zaoferowanie im w kanałach mediów społecznościowych reklam dostosowanych do indywidualnych zainteresowań czy umożliwienie dzielenia się wrażeniami z naszej Strony internetowej poprzez media społecznościowe. W związku z powyższym stosujemy następujące technologie:

   • Piksele Facebooka. Piksele Facebooka składają się z małych fragmentów kodu i niemal niewidocznych „kropek“ o rozmiarach piksela, umieszczonych na naszej Stronie internetowej, które wiążą wizytę użytkownika na naszej Stronie internetowej z Facebookiem. W trakcie ładowania się piksela Facebook umieszcza na komputerze użytkownika tzw. plik cookie „fr“, co pomaga Facebookowi w zapewnianiu użytkownikowi bardziej spersonalizowanych reklam, a także w pomiarze i doskonaleniu reklam. Okres przechowywania tego pliku cookie to 90 dni. Więcej informacji na temat plików cookie stosowanych przez Facebook można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/policies/cookies/. Należy pamiętać, że po umieszczeniu na urządzeniu użytkownika pliku cookie „fr“, Facebook może śledzić jego zachowanie w sieci także na innych stronach internetowych, które stosują piksel Facebooka lub jego wtyczkę społecznościową.

Więcej informacji na temat wtyczki społecznościowej danego Dostawcy Zewnętrznego można uzyskać klikając na link obok jego nazwy. Prosimy pamiętać, że nie mamy wpływu na działanie tych wtyczek społecznościowych, dane jakie one zbierają, ani na to jak Dostawca Zewnętrzny wykorzystuje zebrane informacje. Więcej informacji o tym, jak owi Dostawcy Zewnętrzni wykorzystują dane osobowe zebrane poprzez swoje wtyczki społecznościowe można znaleźć w politykach prywatności poszczególnych dostawców.

Na jakiej podstawie przetwarzamy zebrane dane?

W celu przetwarzania danych osobowych użytkownika na warunkach wskazanych w niniejszej Polityce plików cookie (z wyjątkiem Bezwzględnie koniecznych plików cookie i funkcjonalnych plików cookie) zwracamy się do użytkownika o wyrażenie zgody.

Jak długo przetwarzamy zebrane dane?

Dane osobowe użytkownika są przetwarzane tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celów opisanych powyżej lub do czasu gdy użytkownik wycofa swoją zgodę na ich przetwarzanie, chyba że wystąpi nadrzędny interes nasz lub osoby trzeciej nakazujący utrzymanie identyfikowalności danych, wystąpi prawny lub regulacyjny obowiązek bądź sądowy lub administracyjny nakaz zabraniający nam dokonania anonimizacji danych. 

Kto ma dostęp do zgromadzonych danych?

  • Użytkownik ma świadomość, że korzystanie przez nas z analitycznych i społecznościowych plików cookie może wiązać się z możliwością uzyskania przez Dostawców Zewnętrznych tych plików pewnych informacji o użytkowniku, włącznie ze sposobem przeglądania stron internetowych. Więcej informacji o tym, jak owi Dostawcy Zewnętrzni wykorzystują dane osobowe użytkownika można znaleźć w oferowanych przez nich materiałach.
  • W zakresie przetwarzania danych osobowych użytkowników i udostępnienia im Strony internetowej korzystamy z usług dostawców zewnętrznych takich jak firmy hostingowe.        

Komu ujawniamy i przekazujemy zebrane dane?

Na potrzeby wyjaśnionego już wykorzystywania plików cookie i innych technologii obsługiwanych przez (lub za pomocą) wspomnianych partnerów możemy przesyłać dane osobowe użytkownika do państw trzecich, w tym do krajów, które nie są uważane za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych przez właściwe organy regulacyjne, np. do krajów nieuznawanych przez Komisję Europejską lub szwajcarskiego Federalnego Komisarza ds. Ochrony Danych i Informacji za zapewniające taki poziom. W takim przypadku zapewniamy odpowiednią lub stosowną ochronę danych osobowych użytkowników poprzez zobowiązanie takich odbiorców danych do przestrzegania wiążących zobowiązań umownych zgodnych ze stosownymi standardami zatwierdzonymi przez właściwe organy regulacyjne lub polegając na innych zabezpieczeniach, jak np. certyfikacja własna zatwierdzona przez właściwy organ regulacyjny. Można skontaktować się z nami w celu uzyskania kopii obowiązującej umowy lub innych zabezpieczeń (zob. ustęp Jak można się z nami skontaktować? poniżej).

Jakie są prawa użytkownika?

  • Użytkownik ma prawo:
   • żądać od nas dostępu do przetwarzanych przez nas jego danych osobowych oraz ich skorygowania lub usunięcia.
   • żądać od nas ograniczenia zakresu przetwarzania przez nas jego danych osobowych, w szczególności w celu sprzeciwienia się przetwarzania danych osobowych użytkownika do celów marketingu bezpośredniego; oraz
   • żądać od nas przekazania użytkownikowi w pliku cyfrowym (lub dowolnej osobie lub podmiotowi, jakie wskaże) przetwarzanych przez nas danych osobowych (prawo do przenoszenia danych).
  •  Użytkownik ma prawo w dowolnym czasie wycofać udzieloną nam zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów wskazanych powyżej
  • Skorzystanie z powyższych praw wymaga skontaktowania się z nami (jak wskazano poniżej w ust. Jak można się z nami skontaktować?)
  •  Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do właściwego miejscowo dla użytkownika organu odpowiedzialnego.

Jak można się z nami skontaktować?        

Aby zadać jakiekolwiek pytanie bądź skorzystać z któregoś z uprawnień użytkownika, należy skontaktować się z nami w następujący sposób:

 • Adres do korespondencji: The Swatch Group (Polska) Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, Polska, z dopiskiem SWATCH
 • Numer telefonu: +48 22 256 81 30
 • Adres e-mail: daneosobowe@swatchgroup.com