Darmowa dostawa zamówień od 125 PLN | Standardowy czas dostawy: 2-4 dni robocze

zamknij TWÓJ KOSZYK

Brak produktów w koszyku

Suma:

POLITYKA PRYWATNOŚCI

The Swatch Group (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-674) przy ul. Marynarskiej 15 („Swatch”, „My”, „Nas”, „Nasze”) bardzo poważnie podchodzi do bezpieczeństwa i prywatności Państwa informacji osobistych. Niniejsza Polityka wraz z naszymi Warunkami Korzystania ze Strony Internetowej oraz, jeżeli dokonują Państwo zakupów, Ogólne Warunki Sprzedaży, stanowi podstawę, w oparciu o którą będziemy przetwarzać dane osobowe uzyskane w wyniku korzystania przez Państwa z niniejszej witryny („Witryna”), oraz wyjaśnia z jakich plików cookie korzystamy. Całość przetwarzania Państwa danych osobowych będzie się odbywać zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz w celach, dla których informacje te zostały przekazane. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższym tekstem, aby rozumieć nasze stanowisko i praktyki w zakresie Państwa danych osobowych, postępowanie z tymi danymi i korzystanie przez nas z plików cookie. 

Wspomniane powyżej Ogólne Warunki Sprzedaży dotyczą korzystania ze Sklepu Internetowego Swatch, który stanowi integralną część Witryny. Niniejsza Polityka dotyczy również tych z Państwa, którzy nabywają towary w Sklepie Internetowym, a zatem następujące terminy używane w niniejszej Polityce, np. Moje Konto, Produkt, Klient, Zamówienie, mają takie samo znaczenie, jakie nadano im w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

 

Informacje, które mogą być od Państwa zbierane

Możemy zbierać i przetwarzać , jako administrator danych osobowych następujące dane o użytkownikach:

Informacje przekazywane poprzez wypełnienie formularzy w Witrynie. Obejmuje to informacje przekazywane w momencie rejestracji w celu korzystania z Witryny, rejestracji w celu korzystania z naszych usług, umieszczania materiału lub składania zamówienia na dalsze usługi, dokonywania zakupów przy użyciu funkcji Moje Konto lub w formule Zamów bez rejestracji. Możemy również prosić Państwa o podanie informacji, jeżeli biorą Państwo udział w konkursie lub promocji sponsorowanej przez nas oraz w przypadku zgłoszenia problemu dotyczącego Witryny, w tym Sklepu Internetowego.

Jeśli skontaktują się Państwo z nami, możemy zachować taką korespondencję.

Możemy także poprosić Państwa o wypełnianie ankiet wykorzystywanych przez nas do celów badawczych, aczkolwiek nie jest to wymagane.

Szczegóły Państwa wizyt w Witrynie, w tym m.in. dane dotyczące ruchu, lokalizacji, dane logowania i inne dane dotyczące komunikacji, wymagane do naszych własnych celów lub w innych celach, a także zasoby, do których uzyskujecie Państwo dostęp. Prosimy o zapoznanie się z poniższym punktem dotyczącym plików cookie w celu uzyskania dalszych informacji na temat korzystania przez nas z plików cookie.

 

Miejsce przechowywania Państwa danych osobowych

Zebrane od Państwa dane mogą być przekazywane do lokalizacji w Szwajcarii (lokalizacja serwera) i tam przechowywane lub przechowywane w innej lokalizacji na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Wszystkie przekazane nam informacje są przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach. Jeżeli otrzymali Państwo od nas hasło (lub wybrali je samodzielnie), które zapewnia Państwu dostęp do pewnych części niniejszej witryny, ponosicie Państwo odpowiedzialność za zachowanie go w poufności. Prosimy, by nie dzielić się z nikim Państwa hasłami.

Niestety przekazywanie informacji za pośrednictwem Internetu nie jest całkowicie bezpieczne. Pomimo że dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony Państwa danych osobowych. Po otrzymaniu informacji korzystamy ze ściśle określonych procedur i funkcji zabezpieczeń w celu zapobiegania próbom nieuprawnionego dostępu do informacji.

 

Wykorzystanie informacji

Posiadane informacje na Państwa temat wykorzystujemy:

W celu zapewnienia, że treści z Witryny są przedstawiane w sposób najbardziej efektywny dla Państwa i dla Państwa komputera.

W celu dostarczania Państwu informacji, Produktów lub usług, których się Państwo od nas domagają lub które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na kontaktowanie się z Państwem w takich celach.

W celu wypełnienia naszych obowiązków wynikających z umów zawartych pomiędzy Państwem, a nami.

W celu stworzenia Państwa konta osobistego w Swatch np. Mojego Konta służącego do zakupów i zarządzania nim.

W celu zawiadamiania zwycięzców konkursów organizowanych online.

W celu testowania i doskonalenia naszych systemów służących do świadczenia usług.

W celu przeciwdziałania nadużywaniu lub niewłaściwemu używaniu naszych usług.

W celu umożliwienia Państwu korzystania z interaktywnych funkcji naszych usług, jeśli mają Państwo taki zamiar.

W celu powiadamiania Państwa o zmianach wprowadzanych w naszych usługach.

W celu wysyłania Państwu sondaży dotyczących poziomu ich zadowolenia z naszych usług (świadczonych przez Swatch lub osoby trzecie działające w naszym imieniu), Produktów i ogólnych doświadczeń w kontaktach ze Swatch.

Jeżeli są Państwo istniejącym Klientem, będziemy się kontaktować z Państwem wyłącznie drogą elektroniczną (np. e-mail, SMS, APP) o ile wyrażą Państwo na to zgodę.  lub pocztową, aby przekazać informacje o towarach i usługach podobnych do towarów i usług, które poprzednio Państwo nabyli.

Jeżeli są Państwo nowym Klientem, w przypadkach, w których pozwalamy wybranym osobom trzecim na korzystanie z Państwa danych, możemy (lub osoby trzecie mogą) kontaktować się z Państwem drogą elektroniczną lub pocztową, jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę.

Jeżeli zmienili Państwo zdanie i nie chcą Państwo, aby Państwa dane osobowe były wykorzystywane w ten sposób, prosimy o zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu za pomocą którego zbieramy Państwa dane (formularz zamówienia) lub o kontakt z nami poprzez http://shop.swatch.com/pl_pl/contacts.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przekazywanie Państwa danych osobom trzecim w celach marketingowych, prosimy o zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu za pomocą którego zbieramy Państwa dane (formularz zamówienia).

Możemy wymieniać niezawierające danych osobowych i niedotyczące poszczególnych osób statystyki lub dane demograficzne w formie zbiorczej z partnerami marketingowymi, reklamodawcami lub innymi osobami trzecimi w celach badawczych.

Na podstawie sposobu korzystania przez Państwa z Witryny możemy również uzyskać określone informacje na temat korzystania z Witryny, które nie umożliwiają Państwa indywidualnej identyfikacji. Co do zasady, informacje te są zbierane za pomocą „danych na temat ruchu”. Możemy zbierać i przechowywać takie informacje automatycznie w przypadku każdej Państwa interakcji z Witryną. Na przykład, możemy zbierać takie dane jak Państwa adres IP, nazwa hosta komputera, informacje na temat przeglądarki i referencyjną nazwę domeny za każdym razem, kiedy odwiedzają Państwo Witrynę. Możemy również zbierać informacje dotyczące wzorców ruchu użytkowników, w tym Klientów i korzystania ze strony. Informacje te nie zawierają jednak żadnych danych umożliwiających Państwa identyfikację, lecz służą do analizy i ulepszania Witryny oraz zapewnienia naszym użytkownikom, w tym Klientom zadowolenia z korzystania z Internetu. Prosimy o zapoznanie się z poniższym punktem dotyczącym plików cookie w celu uzyskania dalszych informacji na temat korzystania przez nas z plików cookie oraz informacji, w jakich przypadkach poprosimy o Państwa zgodę. 

 

Ujawnienie danych

Możemy ujawnić Państwa informacje osobiste każdej spółce z naszej grupy kapitałowej, co obejmuje nasze spółki zależne, naszą spółkę holdingową oraz jej spółki zależne, które mogą się znajdować na terytorium lub poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jeżeli jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Możemy również udostępniać Państwa informacje osobiste osobom trzecim:

Które pomagają nam w prowadzeniu Witryny (takim jak dostawcy usług internetowych) lub w świadczeniu usług zamówionych przez Państwa. Wspomniane osoby trzecie muszą zapewniać przez cały czas taki sam poziom bezpieczeństwa Państwa informacji osobistych jak Swatch.

Wykonującym zadania w naszym imieniu. Przykładowo obejmują one realizowanie zamówień, dostarczanie przesyłek, wysyłanie listów i e-maili, usuwanie powtarzających się wpisów z list Klientów, analizowanie danych, zapewnienie pomocy marketingowej, wykonywanie sondaży zadowolenia Klientów, dostarczanie spersonalizowanych reklam, dostarczanie wyników wyszukiwania i linków (włączając w to płatne pozycje i linki), przetwarzanie płatności kartami kredytowymi i obsługa Klienta. Osoby te mają dostęp do danych osobowych, potrzebnych do wykonywania powierzonych im zadań, lecz nie mogą wykorzystywać ich do innych celów. Dodatkowo, dane osobowe muszą być przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności oraz dozwolone przez stosowne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

W przypadku sprzedaży lub zakupu przez nas firmy lub aktywów, w którym to przypadku możemy ujawnić Państwa dane osobowe potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy takiej firmy lub aktywów.

W przypadku nabycia Swatch lub całości jej aktywów lub spółki należącej do naszej grupy kapitałowej przez osobę trzecią, w którym to przypadku posiadane dane osobowe na temat użytkowników, w tym Klientów będą jednym z przekazywanych aktywów.

W przypadku gdy jesteśmy zobowiązani do ujawnienia lub udostępnienia Państwa danych osobowych w celu wypełnienia obowiązku prawnego lub wyegzekwowania lub zastosowania naszych warunków korzystania z Witryny i innych umów lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Swatch lub spółki należącej do naszej grupy kapitałowej, naszych użytkowników, w tym Klientów lub innych osób. Obejmuje to wymianę informacji z innymi spółkami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwem i w celu ograniczenia ryzyka kredytowego. 

W stosownych przypadkach, jeżeli otrzymamy od Państwa zgodę na takie udostępnienie.

W przypadkach przewidzianych przez ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., może Państwu przysługiwać prawo sprzeciwu wobec przekazania Państwa danych osobowych innym administratorom.


Prawa użytkownika

Zbieranie Państwa danych jest całkowicie dobrowolne, jednak jeżeli nie ujawnią Państwo pewnych informacji, możemy nie być w stanie wykonać usługi, o którą Państwo prosicie, w tym np. obsługiwać funkcję Moje Konto, zrealizować Zamówienie i dostarczyć Państwu zakupione Produkty. Mogą Państwo skorzystać z przysługującego Państwu prawa do uniemożliwienia przetwarzania danych poprzez zaznaczenie określonych pól w formularzach wykorzystywanych przez nas do zbierania Państwa danych. Mogą Państwo także skorzystać z tego prawa w dowolnym czasie oraz mogą Państwo skorzystać z prawa dostępu do Państwa danych osobowych i poprawiania Państwa danych osobowych kontaktując się z nami pod adresem: The Swatch Group (Polska) Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, lub poprzez http://shop.swatch.com/pl_pl/contacts

Mają Państwo prawo do niewyrażenia zgody na korzystanie przez nas z niektórych plików cookie. Prosimy o zapoznanie się z poniższym punktem dotyczącym plików cookie w celu uzyskania dalszych informacji na ten temat.

Witryna może każdorazowo zawierać linki do stron internetowych oraz ze stron internetowych naszych sieci partnerskich, reklamodawców i podmiotów stowarzyszonych. Jeżeli podążycie Państwo za linkiem do którejkolwiek z tych stron internetowych, prosimy zwrócić uwagę, że te strony internetowe mają własną politykę ochrony danych, a Swatch nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za powyższą politykę. Należy zapoznać się z taką polityką przed podaniem danych osobowych na ww. stronach internetowych. 


Dostęp do informacji

Wykorzystanie plików cookie i oprogramowania szpiegującego.

Nigdy nie korzystamy z oprogramowania szpiegującego i nie instalujemy go na Państwa komputerze, ani też nie stosujemy oprogramowania szpiegującego do uzyskiwania informacji z Państwa komputera.

Podobnie jak wiele stron internetowych korzystamy z plików „cookie”, które są plikami przechowywanymi na dysku twardym Państwa komputera przez przeglądarkę i wykorzystywane są do zbierania oraz przechowywania niektórych Państwa informacji.

Większość przeglądarek akceptuje pliki cookie automatycznie, lecz zezwala użytkownikowi na ich wyłączenie. W „Pomocy” na pasku narzędziowym większości przeglądarek można znaleźć informacje na temat możliwości zablokowania akceptowania nowych plików cookie, możliwości ustawienia przeglądarki pod kątem powiadamiania o przyjęciu nowych plików cookie oraz możliwości ich całkowitego wyłączenia. Można także wyłączyć lub usunąć uprzednio zaakceptowane pliki cookie, jeżeli takie jest Państwa życzenie.

Zalecamy włączenie akceptacji plików cookie, co umożliwi Państwu wygodniejsze korzystanie z Witryny. Jeżeli ustawią Państwo swoją przeglądarkę na blokowanie wszystkich plików cookie (w tym absolutnie niezbędnych plików cookie), mogą Państwo nie mieć dostępu do niektórych części Witryny.

We have set some cookies on your device and we recommend you agree to use them. If you do not consent, you can still use the Website, but some parts of it may not work or work as well as with these files. 

We use the following cookies:

Absolutely necessary cookies

These are cookies that are necessary to serve the Website and enable you to use the services that you have ordered. These include, for example, cookies that allow you to log into secure areas of the Website.

Functional cookies

These files record information about choices made by you on the Website, such as the username, language or region in which you are located. In this way, we can personalize your visit in relation to the Website.

Social media cookies

These cookies allow you to share content from the Website on social media platforms (eg Facebook, Twitter, Instagram). We do not control these files because they are set up by the Internet media platforms themselves. 

Changes to our privacy policy

The Swatch Group (Polska) Sp. z oo has the right to change the Privacy Policy at any time. Any future changes we introduce to our Privacy Policy will be provided on this page and will take effect within 14 days of publication. If applicable, e.g. if you have an account, you will be notified of changes during the first login to your personal account, including My Account or via e-mail. If you do not agree to change the Privacy Policy, you should stop using this Website.

 

Contact

If you have any questions regarding the Privacy Policy and cookies, please send an  email  to Swatch at the following e-mail address:  e-commerce.pl@swatchgroup.com