STANDARDOWY CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 2 - 4 DNI ROBOCZE – DOSTAWA ZEGARKÓW GRATIS

zamknij TWÓJ KOSZYK

Brak produktów w koszyku

Suma:

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

The Swatch Group (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-674) przy ul. Marynarskiej 15 („Swatch”, „My”, „Nas”, „Nasze”) bardzo poważnie podchodzi do bezpieczeństwa i prywatności Państwa informacji osobistych. Niniejsza Polityka wraz z naszymi Warunkami Korzystania ze Strony Internetowej oraz, jeżeli dokonują Państwo zakupów, Ogólne Warunki Sprzedaży, stanowi podstawę, w oparciu o którą będziemy przetwarzać dane osobowe uzyskane w wyniku korzystania przez Państwa z niniejszej witryny („Witryna”), oraz wyjaśnia z jakich plików cookie korzystamy. Całość przetwarzania Państwa danych osobowych będzie się odbywać zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz w celach, dla których informacje te zostały przekazane. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższym tekstem, aby rozumieć nasze stanowisko i praktyki w zakresie Państwa danych osobowych, postępowanie z tymi danymi i korzystanie przez nas z plików cookie. 

Wspomniane powyżej Ogólne Warunki Sprzedaży dotyczą korzystania ze Sklepu Internetowego Swatch, który stanowi integralną część Witryny. Niniejsza Polityka dotyczy również tych z Państwa, którzy nabywają towary w Sklepie Internetowym, a zatem następujące terminy używane w niniejszej Polityce, np. Moje Konto, Produkt, Klient, Zamówienie, mają takie samo znaczenie, jakie nadano im w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

 

Informacje, które mogą być od Państwa zbierane

Możemy zbierać i przetwarzać , jako administrator danych osobowych następujące dane o użytkownikach:

Informacje przekazywane poprzez wypełnienie formularzy w Witrynie. Obejmuje to informacje przekazywane w momencie rejestracji w celu korzystania z Witryny, rejestracji w celu korzystania z naszych usług, umieszczania materiału lub składania zamówienia na dalsze usługi, dokonywania zakupów przy użyciu funkcji Moje Konto lub w formule Zamów bez rejestracji. Możemy również prosić Państwa o podanie informacji, jeżeli biorą Państwo udział w konkursie lub promocji sponsorowanej przez nas oraz w przypadku zgłoszenia problemu dotyczącego Witryny, w tym Sklepu Internetowego.

Jeśli skontaktują się Państwo z nami, możemy zachować taką korespondencję.

Możemy także poprosić Państwa o wypełnianie ankiet wykorzystywanych przez nas do celów badawczych, aczkolwiek nie jest to wymagane.

Szczegóły Państwa wizyt w Witrynie, w tym m.in. dane dotyczące ruchu, lokalizacji, dane logowania i inne dane dotyczące komunikacji, wymagane do naszych własnych celów lub w innych celach, a także zasoby, do których uzyskujecie Państwo dostęp. Prosimy o zapoznanie się z poniższym punktem dotyczącym plików cookie w celu uzyskania dalszych informacji na temat korzystania przez nas z plików cookie.

 

Miejsce przechowywania Państwa danych osobowych

Zebrane od Państwa dane mogą być przekazywane do lokalizacji w Szwajcarii (lokalizacja serwera) i tam przechowywane lub przechowywane w innej lokalizacji na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Wszystkie przekazane nam informacje są przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach. Jeżeli otrzymali Państwo od nas hasło (lub wybrali je samodzielnie), które zapewnia Państwu dostęp do pewnych części niniejszej witryny, ponosicie Państwo odpowiedzialność za zachowanie go w poufności. Prosimy, by nie dzielić się z nikim Państwa hasłami.

Niestety przekazywanie informacji za pośrednictwem Internetu nie jest całkowicie bezpieczne. Pomimo że dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony Państwa danych osobowych. Po otrzymaniu informacji korzystamy ze ściśle określonych procedur i funkcji zabezpieczeń w celu zapobiegania próbom nieuprawnionego dostępu do informacji.

 

Wykorzystanie informacji

Posiadane informacje na Państwa temat wykorzystujemy:

W celu zapewnienia, że treści z Witryny są przedstawiane w sposób najbardziej efektywny dla Państwa i dla Państwa komputera.

W celu dostarczania Państwu informacji, Produktów lub usług, których się Państwo od nas domagają lub które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na kontaktowanie się z Państwem w takich celach.

W celu wypełnienia naszych obowiązków wynikających z umów zawartych pomiędzy Państwem, a nami.

W celu stworzenia Państwa konta osobistego w Swatch np. Mojego Konta służącego do zakupów i zarządzania nim.

W celu zawiadamiania zwycięzców konkursów organizowanych online.

W celu testowania i doskonalenia naszych systemów służących do świadczenia usług.

W celu przeciwdziałania nadużywaniu lub niewłaściwemu używaniu naszych usług.

W celu umożliwienia Państwu korzystania z interaktywnych funkcji naszych usług, jeśli mają Państwo taki zamiar.

W celu powiadamiania Państwa o zmianach wprowadzanych w naszych usługach.

W celu wysyłania Państwu sondaży dotyczących poziomu ich zadowolenia z naszych usług (świadczonych przez Swatch lub osoby trzecie działające w naszym imieniu), Produktów i ogólnych doświadczeń w kontaktach ze Swatch.

Jeżeli są Państwo istniejącym Klientem, będziemy się kontaktować z Państwem wyłącznie drogą elektroniczną (np. e-mail, SMS, APP) o ile wyrażą Państwo na to zgodę.  lub pocztową, aby przekazać informacje o towarach i usługach podobnych do towarów i usług, które poprzednio Państwo nabyli.

Jeżeli są Państwo nowym Klientem, w przypadkach, w których pozwalamy wybranym osobom trzecim na korzystanie z Państwa danych, możemy (lub osoby trzecie mogą) kontaktować się z Państwem drogą elektroniczną lub pocztową, jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę.

Jeżeli zmienili Państwo zdanie i nie chcą Państwo, aby Państwa dane osobowe były wykorzystywane w ten sposób, prosimy o zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu za pomocą którego zbieramy Państwa dane (formularz zamówienia) lub o kontakt z nami poprzez http://shop.swatch.com/pl_pl/contacts.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przekazywanie Państwa danych osobom trzecim w celach marketingowych, prosimy o zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu za pomocą którego zbieramy Państwa dane (formularz zamówienia).

Możemy wymieniać niezawierające danych osobowych i niedotyczące poszczególnych osób statystyki lub dane demograficzne w formie zbiorczej z partnerami marketingowymi, reklamodawcami lub innymi osobami trzecimi w celach badawczych.

Na podstawie sposobu korzystania przez Państwa z Witryny możemy również uzyskać określone informacje na temat korzystania z Witryny, które nie umożliwiają Państwa indywidualnej identyfikacji. Co do zasady, informacje te są zbierane za pomocą „danych na temat ruchu”. Możemy zbierać i przechowywać takie informacje automatycznie w przypadku każdej Państwa interakcji z Witryną. Na przykład, możemy zbierać takie dane jak Państwa adres IP, nazwa hosta komputera, informacje na temat przeglądarki i referencyjną nazwę domeny za każdym razem, kiedy odwiedzają Państwo Witrynę. Możemy również zbierać informacje dotyczące wzorców ruchu użytkowników, w tym Klientów i korzystania ze strony. Informacje te nie zawierają jednak żadnych danych umożliwiających Państwa identyfikację, lecz służą do analizy i ulepszania Witryny oraz zapewnienia naszym użytkownikom, w tym Klientom zadowolenia z korzystania z Internetu. Prosimy o zapoznanie się z poniższym punktem dotyczącym plików cookie w celu uzyskania dalszych informacji na temat korzystania przez nas z plików cookie oraz informacji, w jakich przypadkach poprosimy o Państwa zgodę. 

 

Ujawnienie danych

Możemy ujawnić Państwa informacje osobiste każdej spółce z naszej grupy kapitałowej, co obejmuje nasze spółki zależne, naszą spółkę holdingową oraz jej spółki zależne, które mogą się znajdować na terytorium lub poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jeżeli jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Możemy również udostępniać Państwa informacje osobiste osobom trzecim:

Które pomagają nam w prowadzeniu Witryny (takim jak dostawcy usług internetowych) lub w świadczeniu usług zamówionych przez Państwa. Wspomniane osoby trzecie muszą zapewniać przez cały czas taki sam poziom bezpieczeństwa Państwa informacji osobistych jak Swatch.

Wykonującym zadania w naszym imieniu. Przykładowo obejmują one realizowanie zamówień, dostarczanie przesyłek, wysyłanie listów i e-maili, usuwanie powtarzających się wpisów z list Klientów, analizowanie danych, zapewnienie pomocy marketingowej, wykonywanie sondaży zadowolenia Klientów, dostarczanie spersonalizowanych reklam, dostarczanie wyników wyszukiwania i linków (włączając w to płatne pozycje i linki), przetwarzanie płatności kartami kredytowymi i obsługa Klienta. Osoby te mają dostęp do danych osobowych, potrzebnych do wykonywania powierzonych im zadań, lecz nie mogą wykorzystywać ich do innych celów. Dodatkowo, dane osobowe muszą być przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności oraz dozwolone przez stosowne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

W przypadku sprzedaży lub zakupu przez nas firmy lub aktywów, w którym to przypadku możemy ujawnić Państwa dane osobowe potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy takiej firmy lub aktywów.

W przypadku nabycia Swatch lub całości jej aktywów lub spółki należącej do naszej grupy kapitałowej przez osobę trzecią, w którym to przypadku posiadane dane osobowe na temat użytkowników, w tym Klientów będą jednym z przekazywanych aktywów.

W przypadku gdy jesteśmy zobowiązani do ujawnienia lub udostępnienia Państwa danych osobowych w celu wypełnienia obowiązku prawnego lub wyegzekwowania lub zastosowania naszych warunków korzystania z Witryny i innych umów lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Swatch lub spółki należącej do naszej grupy kapitałowej, naszych użytkowników, w tym Klientów lub innych osób. Obejmuje to wymianę informacji z innymi spółkami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwem i w celu ograniczenia ryzyka kredytowego. 

W stosownych przypadkach, jeżeli otrzymamy od Państwa zgodę na takie udostępnienie.

W przypadkach przewidzianych przez ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., może Państwu przysługiwać prawo sprzeciwu wobec przekazania Państwa danych osobowych innym administratorom.


Prawa użytkownika

Zbieranie Państwa danych jest całkowicie dobrowolne, jednak jeżeli nie ujawnią Państwo pewnych informacji, możemy nie być w stanie wykonać usługi, o którą Państwo prosicie, w tym np. obsługiwać funkcję Moje Konto, zrealizować Zamówienie i dostarczyć Państwu zakupione Produkty. Mogą Państwo skorzystać z przysługującego Państwu prawa do uniemożliwienia przetwarzania danych poprzez zaznaczenie określonych pól w formularzach wykorzystywanych przez nas do zbierania Państwa danych. Mogą Państwo także skorzystać z tego prawa w dowolnym czasie oraz mogą Państwo skorzystać z prawa dostępu do Państwa danych osobowych i poprawiania Państwa danych osobowych kontaktując się z nami pod adresem: The Swatch Group (Polska) Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, lub poprzez http://shop.swatch.com/pl_pl/contacts

Mają Państwo prawo do niewyrażenia zgody na korzystanie przez nas z niektórych plików cookie. Prosimy o zapoznanie się z poniższym punktem dotyczącym plików cookie w celu uzyskania dalszych informacji na ten temat.

Witryna może każdorazowo zawierać linki do stron internetowych oraz ze stron internetowych naszych sieci partnerskich, reklamodawców i podmiotów stowarzyszonych. Jeżeli podążycie Państwo za linkiem do którejkolwiek z tych stron internetowych, prosimy zwrócić uwagę, że te strony internetowe mają własną politykę ochrony danych, a Swatch nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za powyższą politykę. Należy zapoznać się z taką polityką przed podaniem danych osobowych na ww. stronach internetowych. 


Dostęp do informacji

Wykorzystanie plików cookie i oprogramowania szpiegującego.

Nigdy nie korzystamy z oprogramowania szpiegującego i nie instalujemy go na Państwa komputerze, ani też nie stosujemy oprogramowania szpiegującego do uzyskiwania informacji z Państwa komputera.

Podobnie jak wiele stron internetowych korzystamy z plików „cookie”, które są plikami przechowywanymi na dysku twardym Państwa komputera przez przeglądarkę i wykorzystywane są do zbierania oraz przechowywania niektórych Państwa informacji.

Większość przeglądarek akceptuje pliki cookie automatycznie, lecz zezwala użytkownikowi na ich wyłączenie. W „Pomocy” na pasku narzędziowym większości przeglądarek można znaleźć informacje na temat możliwości zablokowania akceptowania nowych plików cookie, możliwości ustawienia przeglądarki pod kątem powiadamiania o przyjęciu nowych plików cookie oraz możliwości ich całkowitego wyłączenia. Można także wyłączyć lub usunąć uprzednio zaakceptowane pliki cookie, jeżeli takie jest Państwa życzenie.

Zalecamy włączenie akceptacji plików cookie, co umożliwi Państwu wygodniejsze korzystanie z Witryny. Jeżeli ustawią Państwo swoją przeglądarkę na blokowanie wszystkich plików cookie (w tym absolutnie niezbędnych plików cookie), mogą Państwo nie mieć dostępu do niektórych części Witryny.

Ustawiliśmy pewne pliki cookie na Państwa urządzeniu i rekomendujemy wyrażenie zgody na korzystanie z nich. Jeżeli nie wyrażacie Państwo takiej zgody, możecie nadal korzystać z Witryny, lecz niektóre jej części mogą nie działać lub nie działać tak dobrze, jak z tymi plikami. 

Używamy następujących plików cookies:

Absolutnie niezbędne pliki cookie. Są to pliki cookie, które są niezbędne do obsługi Witryny oraz umożliwienia Państwu skorzystania z usług, które Państwo zamówili. Obejmują one np. pliki cookie, które umożliwiają Państwu zalogowanie się do bezpiecznych obszarów Witryny.

Funkcjonalne pliki cookie. Te pliki odnotowują informacje o wyborach dokonanych przez Państwa w Witrynie, takich jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym się Państwo znajdują. W ten sposób mamy możliwość personalizacji Państwa odwiedzin w odniesieniu do Witryny.

Pliki cookie poprawiające wydajność. Analityczne pliki cookie umożliwiają nam zbieranie informacji na temat tego, w jaki sposób odwiedzający korzystają z Witryny, np. liczenie odwiedzających i śledzenie tego, w jaki sposób przemieszczają się oni w Witrynie. Odnotowują one Państwa wizytę w Witrynie, odwiedzone strony i wykorzystane linki. Te pliki cookie nie zbierają informacji, które umożliwiają Państwa identyfikację. Wszystkie informacje są anonimowe. Pomaga nam to ulepszyć sposób funkcjonowania Witryny.

Korzystamy z Google Analytics, usługi świadczonej przez Google, Inc. („Google”), w celu analizy korzystania przez Państwa z Witryny. Informacje generowane przez usługę Google Analytics podlegają polityce prywatności Google i będą przekazywane Google oraz przechowywane przez Google na serwerach w USA. Przed przekazaniem informacje zostaną poddane anonimizacji poprzez usunięcie ostatniego oktetu w Państwa adresie IP. Następnie Google przetworzy te informacje w naszym imieniu w celu oceny Państwa korzystania z Witryny, sporządzenia raportów z aktywności w Witrynie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Google nie będzie łączyć Państwa adresu IP z jakimikolwiek innymi danymi w posiadaniu Google. Mogą Państwo odmówić wykorzystania plików cookie w powyższych celach poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w Państwa przeglądarce, jednak w takim przypadku nie będą Państwo mogli korzystać z pełnej funkcjonalności Witryny. Mogą Państwo ponadto wycofać się ze zbierania danych o Państwa aktywności (w tym Państwa adresu IP) i ich przetwarzania, pobierając i instalując w Państwa aktualnej przeglądarce internetowej dodatek dostępny pod adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Więcej informacji o wykorzystywaniu Państwa danych przez Google można znaleźć pod adresem http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Pliki cookies mediów społecznościowych. Te pliki cookies pozwalają Państwu na dzielenie się treściami z Witryny na platformach mediów społecznościowych (np. Facebook, Twitter, Instagram). Nie kontrolujemy tych plików, ponieważ są one ustawiane samodzielnie przez platformy mediów internetowych. 

Pliki cookie o charakterze reklamowym. Takie pliki cookie pozwalają nam na kierowanie do Państwa precyzyjnie dostosowanych do konkretnego użytkownika reklam umieszczanych na stronach podmiotów trzecich w oparciu o wyrażone przez Państwa podczas wizyty na naszej stronie zainteresowanie naszymi Produktami i usługami. Takie pliki cookie nie przechowują żadnych informacji mogących służyć do zidentyfikowania Państwa. Wszystkie informacje mają charakter anonimowy.

Na naszej stronie internetowej stosujemy reklamy dostosowane do zainteresowań, w tym ukierunkowane na tzw. retargeting, tj. ponowne dotarcie do użytkownika oraz tzw. remarketing, tj. dalsze przekazywanie informacji marketingowych przy wykorzystaniu technologii dostarczanych przez strony trzecie („Pozostali Dostawcy”), takie jak:

  • Criteo SA, Paryż, Francja, www.criteo.com (“Criteo”),
  • DoubleClick, oddział Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, www.doubleclickbygoogle.com, (“DoubleClick”),
  • Google Analytics Advertising Features, usługa oferowana przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA,
  • Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia,
  • Instagram LLC, 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025

w celu analizy Państwa aktywności na naszej stronie internetowej. Na tej podstawie jesteśmy w stanie skierować do Państwa dostosowane do Państwa preferencji reklamy. W tym celu na Państwa komputerze przechowywane są pliki cookie. W toku Państwa wizyty na naszej stronie internetowej ani Pozostali Dostawcy, ani Swatch nie gromadzą jakichkolwiek spersonalizowanych danych na temat Państwa, a jedyne dane o charakterze anonimowym. Zastosowanie powyższej technologii pozostaje w zgodzie z adekwatnymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych. Dzięki owym danym jesteśmy w stanie, przykładowo, kierować do Państwa reklamy na stronach internetowych podmiotów trzecich w oparciu o zainteresowanie naszymi Produktami, np. po odwiedzeniu naszej Witryny i wykazaniu zainteresowania określoną serią Produktów, dzięki zastosowanej technologii mogą zostać Państwu udostępnione dodatkowe informacje w formie reklam wyświetlanych na innych stronach internetowych. Jedynym celem zastosowania owej technologii jest możliwie najlepsze dostosowanie udostępnianych informacji do Państwa zainteresowań i uczynienie Państwa aktywności w sieci możliwie bogatą w informacje. Mogą Państwo, jednakże, dostosować ustawienia swojej przeglądarki w celu wyłączenia przechowywania takich plików cookie i usunięcia już przechowywanych plików cookie. Poniżej znajdą Państwo odnośniki do stron internetowych Pozostałych Dostawców umożliwiające skorzystanie z funkcjonalności wyłączającej gromadzenie takich plików cookie.

Mające charakter anonimowy dane utworzone przy wykorzystaniu Google Analytics Advertising Features mogą zostać wykorzystane w celu badań demograficznych i raportowania zainteresowań, a także w celu raportowania doświadczeń w korzystaniu z Internetu.

 

Zmiany naszej Polityki prywatności

The Swatch Group (Polska) Sp. z o.o. ma prawo do zmiany Polityki prywatności w dowolnym momencie. Wszelkie przyszłe zmiany wprowadzane przez nas do naszej Polityki prywatności będą podawane na tej stronie i wejdą w życie w ciągu 14 dni od ich opublikowania. W stosownych przypadkach, np. jeżeli posiadają Państwo konto, będą Państwo poinformowani o zmianach podczas pierwszego logowania na Państwa konto osobiste, w tym Moje Konto lub poprzez pocztę elektroniczną. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zmianę Polityki prywatności, powinni Państwo zaprzestać korzystania z tej Witryny.

 

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących Polityki prywatności i plików cookie powinni Państwo wysłać e-mail do Swatch na następujący adres e-mail: e-commerce.pl@swatchgroup.com