Alltid Fri Frakt.

STÄNG DIN VARUKORG

Du har inga varor i varukorgen.

Totalt

meddelande om cookies, pixlar och sociala insticksprogram

  • Detta meddelande  från The Swatch Group (Nordic) AB. P.O Box 12033, SE-102 21 Stockholm, Sverige, (“Swatch”, ”vi”, ”oss”, ”vår”) gäller cookies, pixlar och sociala insticksprogram (”Cookiemeddelande”). Swatch är personuppgiftsansvarig beträffande detta Cookiemeddelande.
  • Detta Cookiemeddelande innehåller information om vår användning av cookies, pixlar och sociala insticksprogram i samband med din användning av och interaktion med denna webbplats eller någon annan av oss administrerad närvaro på nätet, exempelvis vår närvaro på sociala medier och våra applikationer (tillsammans kallade ”Webbplatsen”). För information om vår behandling av de personuppgifter vi erhåller i samband med din användning av och interaktion med denna Webbplats, vänligen se vårt integritetsmeddelande.
  • Alla förändringar i vårt Cookiemeddelande kommer att publiceras  på denna Webbplats eller meddelas dig via e-post.

Vad är cookies, vilka använder vi och hur kan du undvika dem?

  • En cookie är en liten mängd data som skickas från en webbplats och lagras på användarens dator eller mobila enhet genom dennes webbläsare medan  användaren använder webbläsaren. Cookies har utformats för att vara en tillförlitlig mekanism för att webbsidor ska komma ihåg tillståndsbaserad information (exempelvis artiklar som lagts i kundvagnen) eller för att registrera användarens besöksaktiviteter (inklusive vilka knappar man klickat på, inloggningar, eller vilka sidor som besökts tidigare). De kan även användas för att komma ihåg godtyckliga informationsstycken som användaren tidigare lagt in i formulär, exempelvis namn, adresser, lösenord och kreditkortsnummer.
  • Precis som många andra webbsidor använder även vi cookies på våra webbsidor. Olika cookies har olika syften men även olika livslängder. Livslängden för en cookie bestäms av hur länge den kommer att vara kvar i datorn innan den raderar sig själv.
  • Webbläsare kan godkänna eller avvisa cookies automatiskt men gör det möjligt för dig att ändra inställningarna. Hjälpmenyn i de flesta webbläsare informerar dig hur inställningarna i webbläsaren kan ändras med avseende på cookies, hur du kan få webbläsaren att informera dig när du får en ny cookie och hur du inaktiverar cookies helt och hållet. Du kan även inaktivera eller ta bort cookies som tidigare accepterats. För att ta reda på hur man hanterar cookies i följande webbläsare, följ nedanstående länkar:
  • Vidare kan vi ge dig möjligheten att hantera användningen av vissa cookiekategorier direkt på denna Webbplats genom att låta dig göra vissa val, genom att vi visar:   
   • en cookieflagg vid första besöket som låter dig hantera vissa cookiekategorier,
   • en länk till tredjepartssida tillägnad hanteringen av de cookies som används på denna webbplats som gör det möjligt att hantera vissa cookiekategorier,
   • en undersida tillägnad hanteringen av de cookies som används på denna Webbplats som gör det möjligt att hantera vissa cookiekategorier, eller
   • interaktiva alternativ, exempelvis knappar som är integrerade i detta Cookiemeddelande, som gör det möjligt att hantera vissa cookiekategorier.
  • Dessutom kan du utöver de ovan givna alternativen även gå till följande tredjepartswebbsidor för att välja bort intresserelaterade annonscookies:
  • För att ytterligare identifiera, hantera och spåra aktiverade cookies på denna Webbplats kan du installera en kartläggningscookie, exempelvis  tillägget Ghostery.     
  • Vi kan använda följande cookies, cookiekategorier och annan teknik på denna Webbplats, men inga spionprogram, för de angivna ändamålen och, i den mån det är tillämpligt, som används av eller med hjälp av angivna partners:
 • Absolut nödvändiga cookies Dessa är cookies som behövs för Webbplatsens funktion och för att du ska kunna genomföra de tjänster du efterfrågar. De omfattar exempelvis cookies som gör det möjligt för dig att logga in på säkra områden på Webbplatsen.
 • Funktionella cookies. Dessa cookies registrerar information om val du gör på Webbplatsen, exempelvis ditt användarnamn, ditt språk eller i vilken region du befinner dig. På så sätt kan vi anpassa ditt besök på Webbplatsen.
 • Cookies för sociala medier. Dessa cookies ger dig möjlighet att dela webbsideinnehåll på sociala medieplattformar (exempelvis Facebook, Twitter, Instagram). Vi har ingen kontroll över dessa cookies eftersom de skapas av sociala medieplattformarna själva. Se sektion 3 nedan angående pixlar och sociala insticksprogram för att lära dig mer om hur cookies för sociala medier används tillsammans med sociala insticksprogram.          

Vad är pixlar och sociala insticksprogram, vilka använder vi och hur kan du bli av med  dem?

Vi använder även annan teknik på vår Webbplats som ger oss och tredjepartsleverantörer möjlighet att erbjuda dig en mer personlig och engagerad webbupplevelse, exempelvis genom att tillhandahålla annonser på dina sociala mediekanaler som är mer relevanta för dig eller genom att ge dig möjlighet att dela upplevelser på vår Webbplats via sociala media. Vi använder därför följande teknik:

   • Facebookpixlar. Facebookpixlar är små bitar av mjukvara och nästan osynliga pixelstora ”punkter” på vår Webbplats som skapar en länk mellan ditt besök på Webbplatsen och Facebook. När pixlarna laddas placerar Facebook en så kallad ”fr”-cookie på din dator som gör det möjligt för Facebook att visa dig mer anpassade annonser, men även att mäta och förbättra annonser. Denna cookie har en livslängd på 90 dagar. Mer information om Facebooks cookies hittar du här: https://www.facebook.com/policies/cookies/. Notera att när ”fr”-cookien är installerad kan Facebook följa ditt surfbeteende på andra webbsidor som har lagt in en Facebookpixel eller ett socialt insticksprogram från Facebook.

Klicka på tredjepartsleverantörernas URL:er för att lära dig  mer om deras insticksprogram. Observera att vi inte har någon kontroll över hur dessa insticksprogram fungerar, vilka uppgifter de samlar in eller vad tredjepartsleverantören gör med informationen. För mer information om hur dessa tredjepartsleverantörer använder de av dina personuppgifter som samlas in via de sociala insticksprogrammen hänvisar vi till deras respektive integritetspolicies.     

 På vilken grund behandlar vi de insamlade uppgifterna?

För att behandla dina personuppgifter enligt de villkor som framgår av detta Cookiemeddelande, med undantag för absolut nödvändiga cookies och funktionella cookies, ber vi om ditt samtycke.

Hur länge behandlar vi de insamlade uppgifterna?

 

Personuppgifterna behandlas så länge som krävs för att uppnå ovan beskrivna ändamål eller tills dess du återkallar ditt samtycke för behandlingen av dem, om inte vi eller någon annan tredje part har ett överordnat intresse av att behålla personuppgifterna identifierbara eller om det finns en rättslig eller regulatorisk skyldighet eller ett rättsligt eller administrativt beslut som förhindrar oss att avidentifiera personuppgifterna.

Vem har tillgång till de insamlade uppgifterna?

  • Du är medveten om att användningen av analytiska cookies samt cookies för sociala medier kan innebära att de tredjepartsleverantörer som tillhandahåller dessa cookies kan erhålla viss information om dig, inklusive om ditt surfbeteende. Vi hänvisar till den information som tillhandahålls av dessa tredjepartsleverantörer för mer detaljerade upplysningar om hur dessa tredjepartsleverantörer använder dina personuppgifter.
  • Vi förlitar oss på tredjepartsleverantörer, exempelvis webbhotellsföretag, för  behandling av dina personuppgifter för vår räkning och för tillhandahållande av Webbplatsen.         

Till vem lämnar vi ut och överför de insamlade uppgifterna?

För  ovan beskriven användning av cookies och annan teknik som tillhandahålls av eller med hjälp av nämnda partners kan vi komma att överföra dina personuppgifter till tredje land, inklusive länder som av vederbörande tillsynsmyndigheter inte anses  tillhandahålla tillräckligt skydd  för personuppgifter, exempelvis länder som den Europeiska kommissionen eller den Schweiziska federala myndigheten för skydd av personuppgifter och information inte anser har en tillräcklig skyddsnivå. I sådana fall säkerställer vi ett lämpligt skydd av dina personuppgifter genom att tillse att mottagaren åtar sig  bindande avtalsenliga skyldigheter i enlighet med tillämpliga standarder som godkänts av de aktuella tillsynsmyndigheterna eller genom  andra skyddsåtgärder, exempelvis självcertifiering som godkänts av den aktuella tillsynsmyndigheten. Du kan kontakta oss för att få en kopia av avtalsvillkor och andra existerande skyddsåtgärder, se avsnitt 9 nedan.      

Vilka är dina rättigheter? 

  • Du har rätt: 
   • att begära tillgång till, rättelse eller radering av dina personuppgifter som behandlas av oss,
   • att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter, i synnerhet att motsätta dig behandling av personuppgifter i direkt marknadsföringssyfte och
   • att begära att vi förser dig, eller någon annan fysisk eller juridisk person som du har utsett,  med en digital  akt som innehåller dina personuppgifter som behandlats av oss (dataportabilitet).
  • Du kan när som helst återkalla ditt samtycke enligt vilket  vi behandlar dina personuppgifter för angivet syfte.
  • Om du vill utöva ovanstående rättigheter, vänligen  kontakta oss enligt nedan.
  • Du har även rätt att inge klagomål till behörig myndighet i din jurisdiktion.

Hur kontaktar du oss?     

Om du har några frågor eller vill utöva dina rättigheter kan du kontakta oss enligt följande:

Postadress: The Swatch Group (Nordic) AB. P.O Box 12033, SE-102 21 Stockholm, Sverige
Telefonnummer: +46 8 681 18 00
E-postadress: Nordic-dataprotection@swatchgroup.net