Fri frakt över 400 kr

STÄNG DIN VARUKORG

Du har inga varor i varukorgen.

Totalt

PERSONUPPGIFTSPOLICY

The Swatch Group (Nordic) AB (“Swatch”, “vi”," “oss”, “vår”, “våra”) tar säkerheten och sekretessen för dina personuppgifter på största allvar. Denna personuppgiftspolicy tillsammans med våra användarvillkor (”Användarvillkor”) fastställer på vilka grunder och för vilka ändamål vi kommer behandla de personuppgifter som erhålls genom din användning av denna webbplats (”Webbplatsen”) och förklarar vilka cookies vi använder. All behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning på området och för de ändamål för vilka personuppgifterna lämnades och/eller samlades in. Vänligen läs noggrant det följande för att förstå vår syn på och våra förfaringssätt gällande dina personuppgifter, hur vi kommer att behandla dessa och hur vi använder cookies.

Information som vi kan komma att samla in om dig

Vi kan komma att samla in och behandla följande uppgifter om dig:

Information som du anger genom att fylla i formulär på Webbplatsen. Detta inkluderar information som ges i samband med registrering för att använda Webbplatsen, för att prenumerera på våra tjänster, för att ladda upp material eller begära ytterligare tjänster. Vi kan också be dig om information när du deltar i en tävling eller kampanj som sponsras eller anordnas av oss eller när du rapporterar ett problem med Webbplatsen.

Om du kontaktar oss kan vi komma att bevara korrespondensen i våra register.

Vi kan även komma att be dig att fylla i enkäter som vi använder för forsknings- och undersökningsändamål, även om vi inte kräver detta av dig.

Uppgifter om transaktioner du utför via Webbplatsen och för uppfyllandet av dina beställningar.

Uppgifter om dina besök på Webbplatsen, inklusive men ej begränsat till trafikdata, lokaliseringsuppgifter, webbloggar och andra kommunikationsdata, om det behövs för våra egna eller andra ändamål samt de resurser du har tillgång till. Vänligen se avsnittet gällande cookies nedan för mer information om vår användning av cookies.

Var vi lagrar dina personuppgifter

Personuppgifterna som vi samlar in från dig kan bli överförda till och lagras på en plats i Schweiz (serverplats) eller en annan plats inom eller utanför EU/EES.

All information du lämnar till oss lagras på våra säkra servrar. Alla eventuella betalningstransaktioner kommer att krypteras med hjälp av SSL-teknik. För de fall vi gett dig (eller du själv angett) ett lösenord som ger dig tillgång till vissa delar av denna Webbplats ansvarar du själv för att lösenordet hålls hemligt. Vi ber dig att inte dela med dig av något lösenord till någon.

Tyvärr är överföring av information via Internet inte fullständigt säker. Även om vi kommer att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder och i övrigt göra vårt bästa för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera säkerheten för dina personuppgifter som överförs till Webbplatsen; all överföring sker på egen risk. Så snart vi tagit emot dina personuppgifter tillämpar vi strikta rutiner och säkerhetsfunktioner för att försöka förhindra obehörig åtkomst.

Hur vi använder informationen

Vi använder insamlade uppgifter om dig på följande sätt:

För att säkerställa att innehåll från Webbplatsen presenteras på det mest effektiva sättet för dig och din dator.

För att förse dig med information, produkter eller tjänster som du efterfrågar från oss eller som vi tror kan intressera dig, där du har samtyckt till att bli kontaktad för sådana ändamål.

För att uppfylla och utföra våra förpliktelser som följer alla avtal som ingås mellan dig och oss.

För att skapa och hantera ditt personliga konto hos Swatch.

För att meddela vinnarna i tävlingar som arrangeras online.

För att testa och förbättra de system varigenom tjänsterna tillhandahålls.

För att förhindra missbruk eller otillbörlig användning av våra tjänster.

Så att du, när du väljer att göra det, kan delta i interaktiva funktioner i vår tjänst.

För att informera dig om ändringar i vår tjänst.

För att skicka dig enkäter om hur nöjd du är med våra tjänster (utförda av Swatch, eller av tredje man för vår räkning), produkter och helhetsupplevelse i samband med Swatch.

Vi kan komma att dela icke-personlig, icke-individuell statistik eller demografisk information i aggregerad form med våra marknadsföringspartners, annonsörer eller andra tredje part för forskningsändamål. Vi kommer exempelvis inte att förse våra marknadsföringspartners med information som avslöjar huruvida du köpt en specifik produkt eller att du är medlem i Swatch The Club. Vi kan dock komma att lämna ut information till dem om hur många kunder som köpt en produkt eller hur många personer som är medlemmar i Swatch The Club.

Genom din användning av Webbplatsen, kan vi även komma att samla in viss information om din användning av Webbplatsen som inte identifierar dig personligen. Generellt sett samlas denna information in genom ”trafikdata”. Vi kan komma att samla in och lagra sådana uppgifter på automatisk väg så snart du interagerar med Webbplatsen. Vi kan till exempel komma att samla in din IP-adress, värdnamnet på din dator, webbläsarinformation och ”reference site domain name” varje gång du besöker Webbplatsen. Vi kan också komma att samla in information om kundtrafikmönster och webbplatsanvändning. Denna information kommer emellertid inte innehålla något som kan identifiera dig personligen; den används för att analysera och förbättra Webbplatsen och för att ge våra kunder en givande Internet-upplevelse. Var god se avsnittet om Cookies nedan för mer information om vår användning av cookies och när vi kommer att be om ditt medgivande. Vi kan även komma att använda dina uppgifter, eller tillåta utvalda tredje parter att använda dina uppgifter, för att ge dig information om varor och tjänster som kan vara av intresse för dig per post eller telefon, om du inte anmäler till oss eller dem att du motsätter dig detta.

Om du är en befintlig kund kommer vi endast att kontakta dig på elektronisk väg (t.ex. via e-post, SMS eller applikation) eller per post med information om varor och tjänster som liknar de som sålts till dig tidigare.

Om du är en ny kund, och där vi tillåter utvalda tredje parter att använda dina uppgifter, kommer vi (eller sådana tredje parter) att kontakta dig på elektronisk väg eller per post endast om du har samtyckt till detta.

Om du inte vill att vi använder dina uppgifter på detta sätt eller vidarebefordrar dem till tredje part i marknadsföringssyfte, kryssa för relevant ruta i det formulär genom vilket vi samlar in dina uppgifter (beställningsblanketten) eller kontakta oss via e-commerce@se.swatchgroup.com.

Utlämnande av din information

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till en enhet inom vår koncern, vilket innefattar våra dotterbolag och vårt yttersta holdingbolag inklusive dess dotterbolag, som kan finns innanför eller utanför EES.

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje parter:

Som hjälper oss att administrera webbplatsen (till exempel våra Internetleverantörer) eller för att tillhandahålla de tjänster du efterfrågar. Dessa tredje parter måste alltid erbjuda samma säkerhetsnivåer för dina personuppgifter som Swatch gör.

För att utföra funktioner för vår räkning, exempelvis utföra ordrar, leverera paket, skicka brev per post och e-post, avlägsna upprepad information från kundlistor, analysera data, ge marknadsföringsassistans, utföra kundnöjdhetsundersökningar, tillhandahålla skräddarsydd annonsering, tillhandahålla sökresultat och länkar (inklusive betalda listningar och länkar), behandla betal- och kreditkortsbetalningar och tillhandahålla kundtjänst. De har tillgång till de personuppgifter som krävs för att utföra sina funktioner, men får inte använda dem i annat syfte. De måste dessutom behandla personuppgifterna i enlighet med denna personuppgiftspolicy och tillämplig lagstiftning om skydd för personuppgifter.

I händelse av att vi säljer eller köper en verksamhet eller andra tillgångar, kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.

Om Swatch, en väsentlig del av dess tillgångar eller en enhet inom vår koncern förvärvas av en tredje part, kan de personuppgifter som Swatch innehar om sina kunder komma att ingå som en del i de överförda tillgångarna.

Om det åligger oss att lämna ut eller dela dina personuppgifter för att uppfylla en rättslig skyldighet eller för att upprätthålla eller tillämpa våra användarvillkor och andra avtal; eller för att skydda dels säkerheten för, dels rättigheter och egendom som tillhör, Swatch eller en enhet i vår koncern, våra kunder eller andra. Detta innefattar även utbyte av information med andra företag och organisationer i syfte att upprätta skydd mot bedrägerier och för att reducera kreditrisker.

Dina rättigheter

Du har rätt att be oss att inte behandla dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Vi kommer att informera dig (innan vi samlar in dina personuppgifter) om vi har för avsikt att använda dina personuppgifter för sådana ändamål, eller om vi har för avsikt att lämna ut dina personuppgifter för sådana ändamål till en tredje part. Du kan utöva din rätt att förhindra sådan behandling genom att markera vissa rutor på de formulär som vi använder för att samla in dina personuppgifter. Du kan också, när som helst, utöva denna rättighet genom att kontakta oss per post på The Swatch Group (Nordic) AB, Årstaängsvägen 1A, 9tr, Box 47325, S-10074 Stockholm eller via e-post e-commerce@se.swatchgroup.com.

Du har rätt att inte samtycka till vår användning av vissa cookies. För mer information om detta, vänligen se avsnittet om cookies nedan.

Webbplatsen kan, från tid till annan, innehålla länkar till och från webbplatser som tillhör våra partnernätverk, annonsörer och andra närliggande bolag såsom dotterbolag och/eller systerbolag. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser, vänligen observera att dessa har sina egna personuppgiftspolicys och att vi inte tar något ansvar för dessa. Vänligen kontrollera därför dessa policys innan du skickar några personuppgifter till dessa webbplatser.

Tillgång till information

Du har enligt gällande personuppgiftslagstiftning rätt att en gång per kalenderår gratis begära information om de personuppgifter som vi behandlar om dig, s.k. registerutdrag. Din ansökan om registerutdrag måste vara skriftlig och undertecknad av dig samt skickas per post till The Swatch Group (Nordic) AB, Årstaängsvägen 1A, 9tr, Box 47325, S-10074 Stockholm.

Användning av cookies och spyware

Vi kommer aldrig att använda eller installera spyware på din dator. Vi kommer inte heller använda spyware för att hämta information från din dator.

Likt många webbplatser använder vi “cookies”. Cookies är små filer som sparas på din dators hårddisk av din webbläsare och används för att samla in och lagra viss information om dig.

De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt men tillåter dig att stänga av dem. Hjälpmenyn på de flesta webbläsare innehåller information om hur man kan förhindra webbläsaren från att acceptera nya cookies, hur man ställer in så att webbläsaren meddelar dig när du får en ny cookie och hur du stänger av cookies helt och hållet. Om du vill kan du också stänga av eller radera sådana cookies som du tidigare har accepterat.

Vi rekommenderar att du lämnar cookies "påslagna" så att vi kan erbjuda dig en bättre upplevelse på Webbplatsen. Om du ställer in din webbläsare så att den blockerar alla cookies (inklusive absolut nödvändiga cookies), kan detta leda till att du inte kommer åt delar av Webbplatsen.

Vi har ställt in vissa cookies på din enhet och rekommenderar att du samtycker till användningen av dessa. Om du inte samtycker till att vi använder cookies bör du därför ändra din webbläsares inställningar för cookies, du kan då fortfarande använda Webbplatsen, men vissa delar av den kanske inte fungerar eller inte fungerar så bra.

Vi använder följande typer av cookies:

Absolut nödvändiga cookies

Detta är cookies som krävs för driften av webbplatsen och för att du ska kunna använda de tjänster du efterfrågar. De omfattar exempelvis cookies som gör det möjligt för dig att logga in på säkra delar av Webbplatsen.

Funktionella cookies

Dessa cookies registrerar information om de val du gör på Webbplatsen, exempelvis ditt valda användarnamn, språk eller region du befinner dig i. På detta sätt kan vi anpassa och göra ditt besök på Webbplatsen personligt.

Social media cookies

Dessa cookies tillåter dig att dela webbplatsens innehåll med sociala medier (exempelvis Facebook, Twitter, Instagram). Vi har ingen kontroll över dessa cookies eftersom de ställs in av de sociala medieplattformarna själva.

Lista över cookies:

I nedan tabell finner du en lista över de individuella cookies vi använder och för vilka syften dess används.

 Cookie

 Syfte

 Giltighetstid

 Samtycke

Strictly Necessary Cookies

PHPSESSID

Identifierar sessionen i PHP

Session

Genom att använda vår webbplats, godkänner du att vi sätter dessa typer av cookies på din enhet.

 

 

Store_code

store code id

Permanent

Frontend

Magento Session

Session

sso_token

sso token id

Session

Persistent-shopping_cart

Basket content

Permanent

aw_mobile_cookie

Användning för den mobilanapassade webbplasten

Session

Performance Cookies

__utma

Används av Google Analytics

2 år från sättning/uppdatering 

Om du inte accepterar dessa cookies kan du fortfarande använda vår webbplats, men den kanske inte fungerar lika bra.

__utmb

Används av Google Analytics

30 minuter från sättning/uppdatering 

__utmc

Används av Google Analytics

Session

__utmz

Används av Google Analytics

6 månader från sättning/uppdatering

Uid

Används av AddThis

 

Uvc

Används av AddThis

 

Psc

Används av AddThis

 

__atucv

Används av AddThis

 

Advertisement Cookies

acdc

Används av Criteo

6 månader från sättning/uppdatering

 

eid

Används av Criteo

6 månader från sättning/uppdatering

evt

Används av Criteo

6 månader från sättning/uppdatering

eid

Används av Criteo

6 månader från sättning/uppdatering

opt

Används av Criteo

1 år från sättning/uppdatering

optout

Används av Criteo

5 år från sättning/uppdatering

r.ack

Används av Criteo

1 timme

udc

Används av Criteo

6 månader från sättning/uppdatering

uic

Används av Criteo

6 månader från sättning/uppdatering

uid

Används av Criteo

1 år från sättning/uppdatering

zdi

Används av Criteo

6 månader från sättning/uppdatering

DSID

Används av Google Inc Advertising Platform Doubleclick

12 dagar

id/IDE

Används av Google Inc Advertising Platform Doubleclick

2 år från sättning/uppdatering

test_cookie

Används av Google Inc Advertising Platform Doubleclick

15 minuter

c_user

Används av Facebook Ireland Ltd.

3 månader

csm

Används av Facebook Ireland Ltd.

3 månader

fr

Används av Facebook Ireland Ltd.

3 månader

_ga

Används av Facebook Ireland Ltd.

2 år

locale

Används av Facebook Ireland Ltd.

1 vecka

lu

Används av Facebook Ireland Ltd.

2 år

pl

Används av Facebook Ireland Ltd.

3 månader

s

Används av Facebook Ireland Ltd.

3 månader

sb

Används av Facebook Ireland Ltd.

2 år

xs

Används av Facebook Ireland Ltd.

3 månader

csrftoken

Används av Instagram LLC

1 år

ds_user_id

Används av Instagram LLC

3 månader

sessionid

Används av Instagram LLC

3 månader

fbm_*

Används av Instagram LLC

1 år

tuuid

Används av Adbrain Ltd.

2 år

uu

Används av AdScale GmbH

1 år

tu

Används av AdScale GmbH

30 dagar

JEB2

Används av AdTech

2 år

ATTACID

Används av AOL Inc.

1 år

sess

Används av AppNexus Inc.

1 dag

uuid

Används av AppNexus Inc.

90 dagar

c

Används av BidSwitch, Switch Concepts Ltd

2 år

tuuid

Används av BidSwitch, Switch Concepts Ltd

2 år

pxl

Används av Improve Digital BV

2 år

tuuid

Används av Improve Digital BV

2 år

um

Används av Improve Digital BV

2 år

_ljtrtb_*

Används av Används av Lijit, Federated Media Publishing, Inc.

1 år

i

Används av Används av OpenX Limited

2 år

KRTBCOOKIE_*

Används av PubMatic, Inc.

2 år

PUBMDCID

Används av PubMatic, Inc.

90 dagar

iab

Används av Smart AdServer Limited

29 dagar, 6 timmar

csync

Används av Smart AdServer Limited

2 år

pid

Används av Smart AdServer Limited

2 år

rpx

Används av The Rubicon Project

1 månad

put_

Används av The Rubicon Project

1 månad

rpb

Används av The Rubicon Project

1 månad

id

Används av Yieldlab GmbH

1 år

VISITOR_INFO1_LIVE

Används av YOuTube, LLC

240 dagar

Vissa av våra cookies tillhandahålls av tredje part och är föremål för deras integritetspolicys. För mer information om Google Analytics, se deras hemsida på http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. För mer information om AddThis, se deras hemsida på http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy. De uppgifter som de samlar in kan överföras till och lagras på platser utanför EU/EES, i synnerhet USA. Genom att acceptera deras cookies godkänner du denna överföring, lagring eller bearbetning.

Ändringar av vår personuppgiftspolicy

Eventuella framtida förändringar vi kan komma att göra i vår personuppgiftspolicy kommer att publiceras på denna sida och, där så är lämpligt, meddelas dig via e-post.

Kontakt

Om du har några frågor om denna personuppgiftspolicy, vänligen via e-commerce@se.swatchgroup.com.